Co Polska zyskała na obecności w Unii Europejskiej? 13. rocznica członkostwa (video)

Polska została członkiem Unii Europejskiej 1 maja 2004 r. Rok wcześniej w ogólnokrajowym referendum 77,45 proc. Polaków opowiedziało się za przystąpieniem do Unii. 9 maja – już po raz 13. jako członkowie Unii – będziemy obchodzić Dzień Europy.

Co się zmieniło przez te lata i jakie korzyści czerpiemy z naszego członkostwa?
Już w 2004 r. swoje rynki pracy otworzyło przed nami wiele europejskich państw, jako ostatnie w 2011 r. – Niemcy i Austria. Od wejścia Polski w 2007 roku do strefy Schengen możemy swobodnie podróżować, gdyż nie obowiązuje kontrola na granicach wewnętrznych państw. Polska jest jednym z największych beneficjentów budżetu unijnego, co oznacza, że otrzymuje więcej środków niż do niego wpłaca.
Na obecności w UE najwięcej skorzystała polska wieś. Dzięki środkom unijnym obszary wiejskie zyskały atrakcyjność turystyczną, a rolnicy nowe technologie w gospodarstwie.  Z funduszy europejskich w ciągu 10 lat wybudowaliśmy 650 oczyszczalni ścieków, 34 tys. km sieci kanalizacyjnych, 11 tys. km sieci wodociągowej. Przybyło też ponad 673 km autostrad oraz zmodernizowano lub wybudowano ponad 808 km dróg ekspresowych. 38 produktów regionalnych z Polski zostało zarejestrowanych w Europejskim Systemie Ochrony produktów Regionalnych i Tradycyjnych.
Z budżetu unijnego korzystają wszyscy: od uczelni wyższych przez instytucje badawczo-rozwojowe po administrację publiczną. Dofinansowanie zyskały najważniejsze sektory polskiej gospodarki – transport, środowisko, energetyka, zdrowie i kultura. Ze wsparcia skorzystali też przedsiębiorcy oraz bezrobotni.
Z obecnością w UE wiąże się ciągłe dostosowywanie prawa polskiego do unijnych przepisów.
Wg ostatnich badań, 63 proc. Polaków jest zadowolonych z naszego członkostwa w Unii Europejskiej. Niezadowolonych jest 16 proc.

 

Komentarze
Ładowanie...