Kcynia. Powstała tablica o historii społeczności żydowskiej

W dniu 3 czerwca br. zamontowana została zewnętrzna tablica informacyjna, przygotowana w ramach projektu „Ocalić pamięć o żydowskiej społeczności Kcyni”, dofinansowanego ze środków Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny.

W 760. roku istnienia Kcyni upamiętnieni zostali jej żydowscy mieszkańcy. 

Tablica zawiera informacje o historii społeczności żydowskiej w Kcyni (w polskiej i angielskiej wersji językowej), fotografię synagogi oraz kod QR, który umożliwia zapoznanie się z dodatkowymi materiałami –  wykładem dr. Tomasza Kawskiego na temat gminy żydowskiej w Kcyni.  

Wykonawcą projektu była firma Wydawnictwo Pomorza i Kujaw PIK Zbigniew Klimczak

Duża tablica o wymiarach 150 x 200 cm ma stanowić element upowszechniania wiedzy o wielokulturowej przeszłości Kcyni. Znajduje się w pobliżu miejsca, gdzie stała kcyńska synagoga, spalona we wrześniu 1939 r. przez Niemców. 

Działania na rzecz upamiętnienia wielokulturowości realizowane są od początków działalności Dźwiękowego Archiwum Kcyni.

W ramach projektu w czerwcu br. zaplanowane zostały spacery tematyczne, w których udział wezmą uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Czochralskiego w Kcyni oraz Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni – partnerów projektu. Uczniowie przygotują także materiały dydaktyczne, które będą mogły być wykorzystywane w trakcie lekcji o historii regionu. 

Kwota dofinansowania ze środków Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny: 3 000 zł. Autorka projektu „Ocalić pamięć o żydowskiej społeczności Kcyni”, odpowiedzialna za jego realizację i rozliczenie: Justyna Makarewicz 

Dziękuję serdecznie pani Annie Poczobutt-Odlanickiej, panu Arielowi Czechowskiemu oraz panu Zbigniewowi Prusakowi za pomoc w realizacji projektu. Dziękuję także Stowarzyszeniu Fachury Kultury z Kcyni oraz Towarzystwu Historycznemu w Kcyni za współpracę przy promocji projektu. 

Dzięki współpracy z Archiwum Państwowym w Bydgoszczy wkrótce na stronie www Dźwiękowego Archiwum Kcyni zostanie udostępniona galeria, zawierająca materiały z zasobów AP Bydgoszcz, dotyczące kcyńskiej synagogi. 

Tekst i fot.: Justyna Makarewicz/Dźwiękowe Archiwum Kcyni

Komentarze
Ładowanie...