V posiedzenie Rady Seniorów Gminy Szubin

1 czerwca 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Szubinie odbyło się V posiedzenie Rady Seniorów Gminy Szubin. Obrady poprowadził pan Jan Kostecki – Przewodniczący Rady.

Przewodniczący przywitał wszystkich zebranych w ratuszu radnych seniorów, przedstawicieli klubów seniora i Stowarzyszenia Seniorów Gminy Szubin oraz zaproszonych gości.

Radni seniorzy pracowali zgodnie z poniższym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.

2. Informacja Przewodniczącego Rady Seniorów Gminy Szubin o działaniach podejmowanych pomiędzy posiedzeniami Rady za okres od 16 grudnia 2021 r. do 31 maja 2022 r.

3. Informacja Prezesa Stowarzyszenia Seniorów Gminy Szubin – p. Aleksandra Bąka dotycząca stanu przygotowania do V Gminnych Dni Seniora (27-28.08.2022 r.).

4. Dyskusja w w/w temacie.

5. Spotkanie z Burmistrzem Szubina.

6. Wolne głosy.

7. Zakończenie V posiedzenia Rady Seniorów Gminy Szubin.

Tematem przewodnim posiedzenia była organizacja V Gminnych Dni Seniora, które odbędą się pod koniec sierpnia br. Radni postanowili, że tegoroczna Senioriada będzie miała miejsce przy Szkole Ponadgimnazjalnej im. E. Chroboczka w Szubinie.

Następnie Burmistrz Szubina – Mariusz Piotrkowski wraz z Zastępcą Burmistrza – Wiolettą Borys -Stachowiak przedstawili działania podejmowane na rzecz seniorów w gminie Szubin.

Burmistrz Szubina przede wszystkim omówił zadanie polegające na adaptacji budynku przy ul. Winnica 19 na dom dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych wraz z wyposażeniem. Dodał, że na powyższe zadanie Gmina Szubin otrzymała 3,23 mln zł dofinansowania w ramach naboru do II edycji Programu Inwestycji Strategicznych dla Powiatu Nakielskiego.

W dalszej części posiedzenia radni seniorzy dyskutowali na temat bezpieczeństwa, umyślnego niszczenia mienia gminnego oraz planowanych inwestycji poprawiających jakość życia mieszkańców, a zwłaszcza seniorów.

Następnie Aleksander Bąk zaprosił na Poranek dla seniora pt. „Ulubieńcy publiczności”, który odbędzie się 14 czerwca 2022 roku, o godzinie 13.00 w Szubińskim Domu Kultury. Będzie to pierwsze z czterech spotkań w ramach projektu edukacyjnego dla seniorów z muzykami Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy.

Na zakończenie Przewodniczący Rady podziękował wszystkim zebranym w urzędzie za udział w posiedzeniu.

(UM Szubin)

Komentarze
Ładowanie...