Wiosenna kampania wizerunkowa „PGE Prowadzimy w zielonej zmianie”

PGE Polska Grupa Energetyczna rozpoczęła wiosenną odsłonę kampanii wizerunkowej „PGE Prowadzimy w zielonej zmianie”. Ideą kampanii jest wzmocnienie wizerunku PGE jako lidera transformacji energetycznej. Tematem przewodnim kampanii jest rozwój odnawialnych źródeł energii w Grupie PGE.

„Zielona zmiana wpisana jest w realizację celów biznesowych Grupy PGE. Dzięki naszym inwestycjom, mieszkańcy Polski już teraz korzystają z energii elektrycznej wyprodukowanej przez źródła przyjazne środowisku. Tylko w 2022 r. energia wyprodukowana przez odnawialne źródła Grupy PGE osiągnęła rekordowy poziom 1 931 GWh, czyli o ponad 5 proc. więcej niż rok wcześniej. Jako lider zielonej transformacji energetycznej w Polsce jesteśmy w stanie pokryć energią z OZE roczne zapotrzebowanie dla 860 tys. gospodarstw domowych, czyli tyle, ile liczy województwo łódzkie” – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Grupa PGE jest największym producentem zielonej energii w Polsce. Dysponuje 20 farmami wiatrowymi, 29 elektrowniami wodnymi, 4 magazynami energii elektrycznej (elektrownie szczytowo-pompowe) oraz 24 farmami fotowoltaicznymi. Łączna moc zainstalowana wszystkich obiektów wynosi 2 433,1 MW.

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez IBRiS dla PGE Polskiej Grupy Energetycznej, Polacy zdają sobie sprawę z korzyści, jakie daje im zielona zmiana w energetyce. 66% badanych popiera inwestycje zmierzające do rozwoju lądowych farm wiatrowych, a 77% jest za budową morskich farm wiatrowych. Wyniki badań potwierdzają wysokie poparcie dla rozwoju zielonej energetyki w Polsce.

Łasice i świstaki – bohaterowie spotów PGE

Wiosenna kampania PGE została oparta na formacie kreatywnym marki PGE, w którym głównym bohaterem są zwierzęta. Za pomocą humorystycznych dialogów i monologów, zwierzęcy bohaterowie przedstawiają posiadane przez Grupę PGE odnawialne źródła energii. Bohaterami wiosennej odsłony kampanii PGE są łasice i świstaki. To kolejny raz, kiedy w kampanii głos zabierają zamieszkujące w Polsce zwierzęta. W poprzednich odsłonach kampanii bohaterami były foki, mewy, jaszczurki i sowy.

Spot wizerunkowy wiosennej odsłony kampanii odnosi się do biznesowej działalności PGE, tj. rozwoju posiadanych w Grupie PGE odnawialnych źródeł energii, czyli elektrowni wiatrowych, wodnych oraz fotowoltaiki.

Kampania reklamowa prowadzona jest w telewizji, kinach, internecie, prasie, na nośnikach OOH i w mediach społecznościowych. Na potrzeby kampanii zostały zrealizowane 30- i 15-sekundowe spoty telewizyjne oraz dwa krótkie spoty do mediów społecznościowych. Kampania online przekierowuje do strony: www.prowadzimywzielonejzmianie.pl. Działania będą prowadzone w okresie od 1 do 31 marca 2023 roku. Za strategię i kreację kampanii oraz produkcję spotu odpowiada agencja GoldenSubmarine.

PGE Prowadzimy w zielonej zmianie”

Grupa PGE od lat prowadzi w zielonej zmianie, będąc liderem transformacji energetycznej w Polsce. Jako jedna z pierwszych firm w regionie Europy Środkowej i Wschodniej podjęła wyzwanie osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. Jest to możliwe dzięki konsekwentnej realizacji przyjętej strategii transformacji energetycznej i kolejnym inwestycjom w odnawialne źródła energii pozyskujące energię ze słońca, wiatru i wody.

Strategicznym celem Grupy PGE jest budowa morskich farm wiatrowych na Bałtyku. Zgodnie z założeniami strategii, Grupa PGE do 2040 roku wybuduje morskie farmy wiatrowe o łącznej mocy co najmniej 6,5 GW. Do 2030 roku Grupa PGE wybuduje także 3 GW w fotowoltaice oraz rozbuduje portfel lądowych farm wiatrowych o co najmniej 1 GW, umacniając się na pozycji lidera w obszarze lądowej energetyki wiatrowej. PGE inwestuje także w program budowy magazynów energii. Plan Grupy PGE w tym obszarze to 800 MW do 2030 roku. Szczegółowe informacje na temat zielonej zmiany PGE dostępne są na: https://www.pgeprowadzimywzielonejzmianie.pl/.

Link do spotu: https://www.youtube.com/watch?v=cJpzhU9LzF8

KONTAKT:

Konrad Mróz

Biuro Prasowe Grupy PGE

tel. +48 785 999 946

e-mail: [email protected]

e-mail: [email protected]

https://www.gkpge.pl/grupa-pge/dla-mediow/kontakt-dla-mediow

Źródło informacji: PGE Polska Grupa Energetyczna

(PAP Sponsorowane)

Komentarze
Ładowanie...