PGE Polska Grupa Energetyczna powiększyła się o segment energetyki kolejowej

PGE Polska Grupa Energetyczna 3 kwietnia 2023 r. zakończyła proces zakupu 100 proc. udziałów PKP Energetyka. Spółka pod nowym zarządem zmieni nazwę na PGE Energetyka Kolejowa. Tym samym Grupa PGE umocniła swoją pozycję największego producenta i dystrybutora energii elektrycznej w Polsce, zwiększając jednocześnie bezpieczeństwo polskiej energetycznej infrastruktury kolejowej.

„Repolonizacja kluczowych spółek jest ważnym elementem zwiększania bezpieczeństwa państwa, ale również wzmacniania konkurencyjności polskich przedsiębiorstw oraz całej gospodarki. Odkupienie przez PGE, PKP Energetyka oznacza naprawienie strategicznego i politycznego błędu Platformy Obywatelskiej, która oddając w obce ręce tak istotną spółkę osłabiła bezpieczeństwo kraju. Jestem przekonany, że podobnie, jak to miało miejsce po przejęciu od EDF aktywów ciepłowniczych, PGE w pełni wykorzysta potencjał tej inwestycji dla swojego rozwoju i wzmacniania bezpieczeństwa energetycznego Polski” – mówi Jacek Sasin, wicepremier, minister aktywów państwowych.

Po spełnieniu warunków określonych w umowie wstępnej, podpisanej 28 grudnia 2022 roku oraz po uzyskaniu zgody UOKiK, 3 kwietnia 2023 roku PGE Polska Grupa Energetyczna sfinalizowała proces przejęcia PKP Energetyka.

„Odzyskanie kontroli nad kluczową dla polskiej gospodarki spółką to nasze świadome działanie na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa i kontroli nad infrastrukturą krytyczną Polski – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej. „Dzisiaj Grupa PGE wchodzi w nowy obszar działalności. Dzięki przejęciu PKP Energetyka, PGE umacnia się na pozycji lidera w branży energetycznej. Według danych za 2022 r. przejęcie PKP Energetyka zwiększa wolumen dystrybucji energii o ok. 12 proc., a sprzedaży o ok. 9 proc. Dzięki temu przychody całej Grupy PGE wzrastają o ok. 4,3 mld złotych, a powtarzalny wynik EBITDA o ok. 770 mln złotych” – dodajeWojciech Dąbrowski.

„Kolej jest kluczowym elementem infrastruktury transportowo-logistycznej kraju. Z jednej strony wspiera polską gospodarkę, a z drugiej też oferuje wygodny i szybki transport dla pasażerów w całej Polsce. Przejęcie PKP Energetyka przez Grupę PGE to przywrócenie kontroli Państwa nad strategiczną infrastrukturą kolejową i wzmocnienie bezpieczeństwa kolejowych spółek” – powiedział Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury.

Rada nadzorcza spółki, zdecydowała o powołaniu nowego zarządu, na którego czele stanął Sylwester Szczensnowicz.

Do momentu wprowadzenia niezbędnych zmian w KRS spółka będzie działać pod nazwą handlową PGE Energetyka Kolejowa. W związku tym rozpoczął się także proces rebrandingu zgodnego z przyszłą nazwą firmy.

„PGE Energetyka Kolejowa będzie funkcjonowała jako spółka w ramach Grupy PGE. Celem nowego zarządu będzie integracja z Grupą PGE i pełne wykorzystanie wiedzy, umiejętności i doświadczenia pracowników dla dalszego rozwoju spółki i Grupy PGE – powiedział Sylwester Szczensnowicz, prezes zarządu PGE Energetyka Kolejowa. – Chcemy, aby PGE Energetyka Kolejowa dynamicznie rozwijała nowoczesną i bezpieczną kolejową infrastrukturę energetyczną w Polsce”.

PKP Energetyka – przyszła PGE Energetyka Kolejowa – przeszła w ostatnich latach szeroki program modernizacyjny, przeznaczając na inwestycje ok. 4,3 mld zł. Przełożyło się to na ponadtrzykrotny wzrost wartości rzeczowych aktywów trwałych spółki. Obecnie dysponuje ona 6 nowoczesnymi centrami sterowania ruchem w sieci kontrolowanej przez 52 tys. inteligentnych liczników energii (AMI). Infrastrukturę uzupełnia 814 podstacji trakcyjnych i kabin, 6213 stacji energetycznych oraz 70 pociągów sieciowych. Firma odpowiada za dystrybucję 4,32 TWh energii elektrycznej rocznie, co stanowi ok. 3 proc. całej energii dostarczanej w kraju. Wykorzystuje do tego ok. 21,5 tys. km linii energetycznych.

Grupa PGE jest największym przedsiębiorstwem elektroenergetycznym w Polsce, liderem krajowej transformacji energetycznej i największym producentem energii ze źródeł odnawialnych. Po przejęciu PGE Energetyka, długość linii dystrybucyjnych w Grupie wzrosła do ok. 320 tys. km, wg danych pro forma za 2022 r. łączny wolumen dystrybuowanej energii wynosi ok. 41,4 TWh, a sprzedaży energii ok. 37,3 TWh.

KONTAKT:

Konrad Mróz

Biuro Prasowe Grupy PGE

tel. +48 785 999 946

e-mail: [email protected]

e-mail: [email protected]

http://www.gkpge.pl/biuro-prasowe/kontakt

Źródło informacji: PGE Polska Grupa Energetyczna

(PAP Sponsorowane)

Komentarze
Ładowanie...