Oświadczenie producentów i przedsiębiorców z branży EIN

W odpowiedzi na ostatnie doniesienia, dotyczące problemu używania jednorazowych papierosów elektronicznych przez osoby nieletnie, jako polscy niezależni producenci i przedsiębiorcy z branży EIN, wyrażamy nasz stanowczy sprzeciw wobec sprzedaży nieletnim jakichkolwiek wyrobów nikotynowych, w tym zarówno „jednorazówek”, jak i podgrzewaczy, czy saszetek nikotynowych.

Alternatywne wyroby nikotynowe stanowią przede wszystkim alternatywę dla tradycyjnych papierosów i są one skierowane wyłącznie do pełnoletnich konsumentów wyrobów tytoniowych. Chcemy z całą stanowczością podkreślić, że wyżej wymienione produkty nie były i nigdy nie będą dystrybuowane przez nas wśród osób nieletnich, ani też kierowane do osób pełnoletnich, które wcześniej nie używały nikotyny.

Jako polskie małe i średnie przedsiębiorstwa działające legalnie w ramach branży regulowanej, ale także jako rodzice, jesteśmy głęboko zaniepokojeni narastającym problemem używania jednorazowych elektronicznych inhalatorów nikotyny przez młodzież i wyrażamy gotowość do współpracy z rządem, instytucjami państwowymi oraz organizacjami pozarządowymi w celu skutecznego ograniczenia dostępu do tych produktów.

Przy tym chcemy zdecydowanie zaznaczyć, że ww. problem dotyczy nie tyle legalnych punktów sprzedaży, ile przede wszystkim tzw. szarej strefy. Z naszych informacji wynika, że znacząca część ww. produktów trafia w ręce nieletnich właśnie za pośrednictwem nielegalnej dystrybucji, nieobjętej jakąkolwiek kontrolą czy podatkiem akcyzowym.

Jednocześnie pragniemy wyrazić nasze ubolewanie z powodu wielu nieprawdziwych informacji dotyczących naszej branży, które krążą w mediach przy okazji niezwykle ważnej dyskusji na temat dostępu osób niepełnoletnich do wyrobów nikotynowych. Uważamy, że nieścisłości i dezinformacje nie przysłużą się ani sprawie, ani konsumentom, a jedynie poszczególnym grupom interesów.

Do czasu wprowadzenia odpowiednich zmian legislacyjnych, apelujemy do wszystkich przedsiębiorców, w tym sprzedawców detalicznych, o wzmożenie odpowiedzialnych działań mających na celu zapobieżenie sprzedaży e-papierosów jednorazowych nieletnim oraz wspieranie inicjatyw mających na celu ochronę młodzieży przed szkodliwymi skutkami używania produktów nikotynowych.

Fusion Labs, CK Complex, Manso, VAPE TECH POLAND, SOFLY, U Waperów, Bolt Dominika Bartocha, King Vape, VapeOn, Cloud Heaven, Cloud Club, Vapers Lokalnie, Captain Smoke, Chmurka Vape Shop, Cig4You, Under Clouds, Lavo Labs, Bomami, Diamond Vape, Waper.

Źródło informacji: Fusion Labs

(PAP sponsorowane)

Komentarze
Ładowanie...