Słodka produkcja – skąd wzrost popularności plantacji buraków cukrowych w Polsce Zachodniej?

Kampania cukrownicza 2016/17 zaprezentowała najlepsze wyniki od sezonu 2002/03, zapewniając bardzo duży wzrost ilości przerobionych buraków cukrowych. Związek Producentów Cukru informuje, iż produkcja cukru w ubiegłym sezonie wzrosła o ponad 40 proc. i prognozuje kolejne wzrosty.

Polski sektor cukrowy wzrasta z sezonu na sezon

W Polsce funkcjonują cztery główne spółki zrzeszone w Związku Producentów Cukru, są to:

  • Krajowa Spółka Cukrowa S.A.,
  • Pfeifer & Langen Polska S.A.,
  • Nordzucker Polska S.A.,
  • Südzucker Polska S.A.

Sektor zapewnia pracę ponad 3,5 tys. osób zatrudnionych w cukrowniach, a dla cukrowni pracuje ponad 35 tys. plantatorów buraka cukrowego. Świetne wyniki cukrowe plasują Polskę na 3. miejscu w Europie pod względem produkcji cukru. W ubiegłym sezonie 2016/17 ogólna produkcja cukru wyniosła ponad 2 mln ton, co daje wzrost o ponad 620 tys. ton. Powiększeniu wzrósł również areał uprawy buraków o przeszło 18 proc. Wzrostów należy doszukiwać się również w ilości plonów, które urosły o 21 proc, przekraczając 65 ton na hektar. Dzięki wprowadzaniu nowoczesnych technik uprawy oraz poprawianiu się jakości nawozów średnia zawartość cukru w burakach była większa o ponad 17 proc. względem ubiegłego sezonu.

Uzyskane wyniki potwierdzają długoterminowy trend wzrostu popularności plantacji cukru oraz uzyskiwanych wyników. Związek Producentów Cukru zakłada, że sezon 2017/18 przyniesie produkcję cukru większą o nawet 11 proc., a areał plantacji buraka cukrowego może urosnąć do nawet 220 tys. ha.

Skąd wzrost popularności plantacji buraków cukrowych w Polsce Zachodniej??

By móc mówić o popularności plantacji wymagających pod względem zasobności składników odżywczych oraz dostępu do wody buraków cukrowych, konieczne jest zaznajomienie się z zagadnieniem retencji wody oraz jej wpływu na rolnictwo.

Deficyt wody w strefach korzeniowych roślin uprawnych – w tym buraków cukrowych – wpływa ujemnie na ich plonowanie. Z tytułu niewielkiej retencji wody cierpią najbardziej tereny zlokalizowane w pasie nizin środkowopolskich, gdzie występuje negatywny klimatyczny bilans wodny oraz niewielka pojemność retencyjna gruboziarnistych gleb polodowcowych.

W Polsce Zachodniej znaczna część terenów uprawnych znajduje się poniżej wód powierzchniowych. Tereny Polski Zachodniej cechują się także znaczną pojemnością wodną gleb, co kształtuje atrakcyjne warunki do uprawy buraków cukrowych. Średnia pojemność wodna gleb w Polsce Zachodniej oscyluje w granicach 161 – 300 mm na głębokości 1 m. Pod względem warunków dostarczanych roślinom uprawnym najatrakcyjniejsze są gleby znajdujące się na terenie województw: dolnośląskiego, opolskiego i zachodniopomorskiego. Z kolei najbardziej opłacalne jest nawadnianie plantacji buraków cukrowych na terenie województwa wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.

Warto odnotować zmiany małej retencji wody na terenach Polski Zachodniej na przestrzeni lat 2003 – 2013. Przyrost pojemności nawodnień wzrósł od 0,01 do powyżej 0,1%, co prezentuje skuteczność inwestycji w małą retencję, a tym samym wzrost opłacalności plantacji buraków cukrowych. Największe inwestycje w poprawę gospodarki wodnej poczyniono w województwach: wielkopolskim, zachodniopomorskim oraz lubelskim. Inwestycje nawadniające rośliny uprawne pozwalają uzyskać największe efekty na obszarach, na których występują znaczne deficyty wody dostępnej dla plantacji.

Artykuł powstał przy współpracy producenta nawozów dolistnych do upraw buraków cukrowych – Dr Green.

 

Komentarze
Ładowanie...