Oświadczenie Urzędu Miejskiego w Żninie w sprawie poparzenia dziecka

W poniedziałek 30 lipca na jednym z informacyjnych portali internetowych pojawiła się informacja, że dziecko przebywające na koloniach w Wenecji zostało poparzone przez barszcz Sosnowskiego. Samorząd Gminy Żnin po zapoznaniu się z publikacją natychmiast podjął działania w celu wyjaśnienia sprawy. W związku z publikowanymi stwierdzeniami, że przyczyną poparzenia mogą być niebezpieczne rośliny rosnące w pobliżu peronu Żnińskiej Kolei Powiatowej na stacji Wenecja Ośrodek, na to miejsce udał się dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Miejskiego w Żninie pan Marcin Balcerak w towarzystwie pracowników kolei wąskotorowej. W wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej zabezpieczono cztery podejrzane rośliny, które poddano szczegółowym oględzinom. Analiza gatunkowa roślin przeprowadzona przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa wykazała, że dostarczone rośliny nie są barszczem Sosnowskiego i nie stanowią zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka. Wyniki wizji lokalnej pozwalają zapewnić, że na badanym terenie nie ujawniono ognisk występowania barszczu Sosnowskiego. W celu wyjaśnienia sprawy podjęto kontakt z rodzicem poszkodowanego dziecka, organizatorem kolonii Stowarzyszeniem Klanza z Bogatyni oraz kierownikiem ośrodka Przystań Wenecka. W celu dalszego wyjaśnienia sprawy dziś zostanie dokładnie sprawdzony szlak kolejowy na trasie Wenecja-Biskupin. O incydencie zostaną również poinformowane władze Muzeum Archeologicznego w Biskupinie. Nie potwierdziły się stwierdzenia jakoby władze gminy o fakcie poparzenia zostały poinformowane w pierwszej kolejności.
Mimo stwierdzenia braku występowania niebezpiecznych roślin na terenie objętym wizją lokalną, w przypadku zauważenia podejrzanej rośliny prosimy o kontakt z Wydziałem Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Miejskiego w Żninie.

 

Aleksander Kranc

Wydział Turystyki, Promocji i Rozwoju Gminy

Komentarze
Ładowanie...