KRD: Ok. 47 proc. Polaków słyszało o odroczonych płatnościach

Blisko 47 proc. Polaków słyszało o takich rozwiązaniach, jak odroczone płatności, a 57 proc. spośród tych, którzy płacą w ten sposób częściej niż wcześniej, robi zakupy w internecie – wskazano w badaniu Krajowego Rejestru Długów i firmy Easy Check.

Płatność odroczona to metoda, dzięki której klient może przesunąć termin zapłaty za zakupy nawet o 45 dni. W ten sposób kupujący mogą sprawdzić zamówiony produkt, zanim za niego zapłacą.

Autorzy badania „Polacy w Internecie w 2020 r.”, przeprowadzonego na zlecenie Krajowego Rejestru Długów (KRD) i spółki Easy Check, wskazali, iż blisko 47 proc. respondentów deklaruje, że wie o rozwiązaniach dotyczących odroczonych płatności, a ponad 15 proc. – już z nich korzysta. Najlepiej poinformowaną grupą ankietowanych są konsumenci w wieku 45-64 lat, wśród których metody te zna blisko połowa badanych.

Do odroczonych płatności częściej przekonują się młodsi konsumenci. W grupie osób między 35. a 44. rokiem życia korzysta z nich ponad 18 proc. Dodatkowo blisko co piąty badany stwierdził, że w najbliższym czasie zamierza skorzystać z takich możliwości. Z kolei wśród osób między 35 a 44 r.ż. takiej odpowiedzi udzielił co czwarty respondent. Z kolei 57 proc. ankietowanych spośród tych, którzy płacą już w ten sposób, przyznaje, że częściej niż wcześniej robi zakupy w internecie.

Jan Garnecki z KRD zwrócił uwagę na europejską dyrektywę PSD2, która umożliwiła korzystanie z bankowych metod weryfikacji klientów firmom spoza sektora bankowego. „W dobie coraz popularniejszych zakupów internetowych może to być impulsem do szybszego rozwoju handlu, umożliwiając uruchomienie sprzedaży ratalnej także mniejszym podmiotom. Tym bardziej, że rośnie również świadomość konsumentów” – ocenił. Odniósł się do corocznego raportu dot. rynku e-commerce „Koszyk Roku 2020”, z którego wynika, że odroczone płatności oferuje 30 proc. największych sklepów internetowych w Polsce. Równocześnie udział tej metody w rynku płatności online wynosi ok. 5 proc.

Ekspert dodał, że dzięki możliwościom, jakie daje dyrektywa PSD2, firmy, które korzystają lub w najbliższym czasie planują wdrożyć odroczone płatności i sprzedaż ratalną, zyskują możliwość bezpiecznej weryfikacji klienta.

Jak wyjaśnił cytowany w badaniu Zbigniew Hordecki, prezes Easy Check, partnera Krajowego Rejestru Długów, kiedy klient wyrazi zgodę na udostępnienie danych z konta, loguje się do swojego banku poprzez przesłany przez firmę link. Przedsiębiorca może mieć wgląd do informacji maksymalnie przez 90 dni. W tym czasie może monitorować jego wydatki i przychody. Dzięki temu jest w stanie przygotować dopasowaną do potrzeb i możliwości konsumenta ofertę. „Informacje na temat nawyków zakupowych pozwalają też na potwierdzenie tożsamości klienta, co pomaga ograniczyć ryzyko, np. wyłudzeń pożyczek i kredytów” – zaznaczył.

Ogólnopolskie badanie „Polacy w Internecie w 2020 r.” przeprowadziła firma IMAS International na zlecenie KRD i firmy Easy Check w IV kwartale 2020 r. na reprezentatywnej grupie 1007 osób. (PAP)

autor: Magdalena Jarco

maja/ je/

Komentarze
Ładowanie...