CBOS: 45 proc. Polaków pozytywnie ocenia działalność prezydenta; 44 proc. negatywnie

45 proc. respondentów pozytywnie ocenia prezydenturę Andrzeja Dudy, a 44 proc. negatywnie ­- wynika z majowego sondażu CBOS. Sejm źle ocenia 57 proc. badanych, a 26 proc. – dobrze; Senat ma 45 proc. ujemnych ocen, przy 31 proc. dodatnich.

Oceny prezydenta są lepsze niż przed miesiącem, gdy odsetek negatywnych przeważał nad pozytywnymi – pozytywnych wzrósł o 1 pkt proc. z 44 proc. w kwietniu, a negatywnych spadł o 3 pkt proc. z 46 proc. Opcję „trudno powiedzieć” wybrało w maju 11 proc. badanych przez CBOS, przy 10 proc. w kwietniu.

Ocena parlamentu jest nieco lepsza niż w poprzednim sondażu z kwietnia.

Sejm oceniło negatywnie o 3 pkt proc. mniej badanych (60 proc. w kwietniu), a pozytywnie o 2 pkt proc. więcej (24 proc. w kwietniu). Jak przy badaniu poparcia dla prezydenta o 1 pkt proc. wzrósł w maju odsetek osób, które wybrały odpowiedź „trudno powiedzieć” – 17 proc. w maju, 16 proc. w kwietniu.

Senat w negatywnych opiniach jest na tym samym poziomie co w kwietniu (45 proc.), a pozytywnych o 1 pkt proc. mniej – w kwietniu dobrze mówiło o pracy senatorów 32 proc. badanych przez CBOS Polaków. Tu również o 1 pkt proc. więcej niż w kwietniu wybrało odpowiedź „trudno powiedzieć” – 24 proc. w maju, przy 23 proc. w kwietniu.

CBOS analizując odpowiedzi na ankietę zauważyło, że zadowoleniu z prezydentury Andrzeja Dudy najbardziej sprzyja poparcie dla Zjednoczonej Prawicy, prawicowa orientacja polityczna i zaangażowanie (zwłaszcza duże) w praktyki religijne.

„Wyróżniają się pod tym względem również starsi respondenci (55+), badani mający wykształcenie podstawowe lub zasadnicze zawodowe, mieszkańcy wsi, ankietowani pracujący w prywatnych gospodarstwach rolnych (w tym również rolnicy), robotnicy niewykwalifikowani, uzyskujący niskie (poniżej 1500 zł) lub przeciętne (1500 zł – 1999 zł) dochody w przeliczeniu na osobę w gospodarstwie domowym” – podał CBOS.

Krytyka prezydenta dominuje wśród zwolenników ugrupowań opozycyjnych, szczególnie Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i Polski 2050 Szymona Hołowni, wśród osób identyfikujących się z lewicą oraz niezaangażowanych religijnie.

„Niezadowoleni z obecnej prezydentury relatywnie często są także badani sporadycznie uczestniczący w praktykach religijnych, deklarujący centrowe poglądy polityczne, a poza tym ankietowani poniżej 45 roku życia (zwłaszcza w wieku 18–24 lata), mieszkańcy największych oraz średniej wielkości miast (20 000 – 99 999 ludności), mający wykształcenie wyższe lub średnie, kadra kierownicza i specjaliści, prywatni przedsiębiorcy, pracownicy administracyjno-biurowi, technicy i średni personel, robotnicy wykwalifikowani oraz respondenci uzyskujący wysokie dochody w przeliczeniu na osobę w gospodarstwie domowym” – zaznaczyło Centrum w wynikach majowego badania.

Badanie mixed-mode wykonano w dniach od 6 do 16 maja na wylosowanej z rejestru PESEL imiennej reprezentatywnej próbie 1163 pełnoletnich mieszkańców Polski wybraną przez badanych metodą. 54,8 proc. wybrało wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (CAPI), 30 proc. wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI), a 15,2 proc. samodzielne wypełnienie ankiety internetowej.(PAP)

ago/ itm/

Komentarze
Ładowanie...