We wtorek rozpocznie się dodatkowa sesja maturalna

We wtorek o godz. 9.00 egzaminem z języka polskiego na poziomie podstawowym rozpocznie się dodatkowa sesja egzaminów maturalnych. Przystąpią do nich ci maturzyści, którzy nie mogli ich zdawać w sesji głównej, majowej, z powodów zdrowotnych lub losowych.

Podobnie jak egzaminy z sesji głównej także egzaminy w sesji dodatkowej odbędą się w reżimie sanitarnym.

Do egzaminu maturalnego w sesji dodatkowej mogą przystąpić tylko ci abiturienci, którzy nie mogli go zdawać w sesji głównej z przyczyn zdrowotnych lub losowych, złożyli w tej sprawie wniosek do dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej i otrzymali od niego zgodę. Są to zarówno tegoroczni absolwenci liceów i techników, jak i absolwenci z wcześniejszych roczników.

Z danych przekazanych PAP przez Centralną Komisję Egzaminacyjną wynika, że maturę z polskiego na poziomie podstawowym ma zdawać łącznie 905 abiturientów, na poziomie rozszerzonym 236 osób. Maturę z matematyki na poziomie podstawowym – 1213, a na poziomie rozszerzonym – 255 osób. Angielski (najczęściej zdawany na maturze język obcy nowożytny) na poziomie podstawowym – 918 osób, na poziomie rozszerzonym – 512, a na dwujęzycznym – 6 osób.

Egzamin z niemieckiego ma zdawać na poziomie podstawowym 48 abiturientów, na poziomie rozszerzonym – 22, a na dwujęzycznym – jedna. Z rosyjskiego na poziomie podstawowym – 22 osoby, na rozszerzonym – 8; z hiszpańskiego na poziomie podstawowym – 4 osoby, na poziomie rozszerzonym – 2; z włoskiego na poziomie podstawowym – 4, na poziomie rozszerzonym – jedna osoba. Egzaminu z francuskiego na poziomie podstawowym nikt nie będzie zdawał, a na poziomie rozszerzonym 2 osoby

Maturę z biologii ma zdawać 374 abiturientów, z chemii – 314, z fizyki – 92, z filozofii – 15, z geografii – 141, informatyki – 56, historii – 90, historii sztuki – 18, historii muzyki – 3, z języka łacińskiego i kultury antycznej – 3, a z wiedzy o społeczeństwie – 80 osób. Dwie osoby będą zdawać egzamin z matematyki w języku angielskim.

Dodatkowa sesja maturalna potrwa do 16 czerwca. Egzaminy – tak jak w sesji głównej – przeprowadzane będą rano (rozpoczną się o godzinie 9.00) i po południu (o godzinie 14.00).

W pierwszym dniu – 1 czerwca, we wtorek – rano będą egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym, po południu – z polskiego na poziomie rozszerzonym.

2 czerwca, w środę, rano będzie egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, a po południu z matematyki na poziomie rozszerzonym.

3 czerwca, w czwartek, przepada Boże Ciało. Tego dnia egzaminy nie są przeprowadzane, tak samo w piątek 4 czerwca.

7 czerwca, w poniedziałek, rano będą egzaminy z języków: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, hiszpańskiego, włoskiego na poziomie podstawowym, a po południu egzaminy z historii sztuki, z filozofii oraz z języka łacińskiego i kultury antycznej.

8 czerwca, we wtorek, rano będzie egzamin z wiedzy o społeczeństwie, a po południu egzaminy z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym i poziomie dwujęzycznym.

9 czerwca, w środę, rano będzie egzamin w biologii, a po południu z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym i na poziomie dwujęzycznym.

10 czerwca, w czwartek, rano będzie egzamin z geografii, a po południu z języka rosyjskiego na poziomie rozszerzonym.

11 czerwca, w piątek, rano będzie egzamin z chemii, a po południu z języka francuskiego na poziomie rozszerzonym.

14 czerwca, w poniedziałek, rano będzie egzamin z informatyki, a po południu z języka hiszpańskiego na poziomie rozszerzonym.

15 czerwca, we wtorek, rano będzie egzamin z fizyki, a południu z języka włoskiego na poziomie rozszerzonym.

16 czerwca, w środę, w ostatnim dniu sesji dodatkowej, rano będą egzaminy z historii i historii muzyki, a po południu z matematyki w języku angielskim.

W tym roku w związku z epidemią COVID-19 i koniecznością prowadzenia edukacji zdalnej egzamin maturalny jest przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych ogłoszonych w grudniu ub.r., a nie na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Wymagania egzaminacyjne stanowią zawężony katalog wymagań (o 20-30 proc., zależnie od przedmiotu) określonych w podstawie, które były podstawą egzaminów w latach ubiegłych.

Maturzyści muszą obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Nie ma w tym roku obowiązkowych egzaminów ustnych. Zdawać je będą tylko ci maturzyści, którzy potrzebują wyniku z egzaminu ustnego przy rekrutacji na uczelnie za granicą. W sesji dodatkowej egzamin ustny będą w tym roku zdawać tylko dwie osoby, obie z języka angielskiego.

Nie ma też w tym roku obowiązku przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, czyli z przedmiotu do wyboru. Chętni mogą przystąpić maksymalnie do egzaminów z sześciu takich przedmiotów.

W grupie przedmiotów do wyboru są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne.

Egzaminy z przedmiotu do wyboru zdawane są na poziomie rozszerzonym. Dlatego do tej grupy zaliczane są także na tym poziomie matematyka, język polski i języki obce, które są obowiązkowe na poziomie podstawowym.

Aby uzyskać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. Wynik egzaminu z przedmiotu do wyboru nie wpływa na uzyskanie świadectwa maturalnego (nie ma progu zaliczeniowego), służy tylko przy rekrutacji na studia.

Wyniki matur ogłoszone zostaną 5 lipca.

Maturzysta, który kwestionuje uzyskany przez siebie wynik, może się odwołać od niego. Procedura odwoławcza jest kilkustopniowa.

Maturzysta, który nie zda jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki 24 sierpnia. Abiturient, który nie zda więcej niż jednego egzaminu, może poprawiać je dopiero za rok. (PAP)

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka

Komentarze
Ładowanie...