EDUinspirator – czekamy już tylko na Ciebie!

Realizujesz projekty edukacyjne? Dajesz innym impuls do działania? Zachęcasz, inspirujesz, zmieniasz lokalną społeczność? Zgłoś się, ten konkurs jest dla Ciebie!

W gronie EDUinspiratorów jest psycholożka, absolwentka informatyki i ekonometrii oraz absolwent socjologii. Pracują na różnych stanowiskach i w różnych miejscach: w szkołach, na uniwersytetach, ale i w stowarzyszeniach czy domach pomocy społecznej. Nie tylko wykształcenie i miejsce pracy są inne, różni ich także posiadane doświadczenie zawodowe i liczba lat przepracowanych na rzecz programów dofinansowanych przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności. Trudno w tych obszarach o wspólny mianownik. Ale jest coś, co łączy tę grupę ludzi wyjątkowo silnie. To sfera działania – edukacja; to ambicje, które są sprężyną wydarzeń, a przede wszystkim to wyjątkowe efekty podejmowanych działań. Pomysłowi, odważni, mają wolę wpływania na środowisko lokalne. Poprzez podejmowane inicjatywy poszerzają horyzonty grupy odbiorców, edukują, pozwalają na zdobycie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji. Rokrocznie rośnie liczba EDUinspiratorów, może jesteś nim i Ty?

„Twój sukces inspiracją dla innych!” to hasło przewodnie konkursu EDUinspirator, a jego głównym celem jest promowanie działań indywidualnych uczestników projektów, które na polu edukacji w szczególny sposób przyczyniły się do zmian w środowisku lokalnym.

Do udziału w konkursie realizujący projekty zgłaszają się indywidualnie, wypełniając internetowy formularz zgłoszeniowy. Wybierają, w której kategorii konkursowej, z pięciu możliwych, chcą wziąć udział. Najważniejsze na tym etapie to prawidłowy dobór tematyki realizowanych na co dzień projektów (dopasowany do jednej ze wspomnianych kategorii). Eksperci przyznają po jednej nominacji w powyższych kategoriach. Wśród nominowanych zostanie wyłoniony laureat – EDUinspirator 2021.

Od tegorocznej edycji konkurs ma też nowe kategorie: Uczeń, Student oraz Wolontariusz. W każdej z tych trzech grup eksperci wskażą jedną nominację do tytułu Młodego EDUinspiratora 2021.

Chęć dokonania podsumowań zrealizowanych działań, moment refleksji nad projektami, które się właśnie skończyły, a czasem wstęp do kolejnego etapu działań to częste motywy udziału w konkursie. Niektórzy uczestnicy z wyprzedzeniem planowali swoje zgłoszenie, inni nie ukrywają, że to był impuls. Profesor Grzegorz Mazurek, rektor Akademii Leona Koźmińskiego, laureat konkursu w roku 2017 w kategorii Szkolnictwo wyższe wyznał: „Dlaczego wziąłem udział w konkursie? Zrządził nieco przypadek. Akurat kończyły się ważne etapy projektów, nacelowane na edukowanie młodzieży w zakresie sprawnego funkcjonowania w cyfrowej przestrzeni. Postanowiłem za radą koleżanek i kolegów wystartować, właśnie by promować edukację cyfrowego świata. Promować ideę naszej odpowiedzialności za młode pokolenie przez właściwą, wartościową edukację. Jak nam pokazuje tragedia COVID-19, to właśnie świat cyfrowy staje się dla nas tak ważny, a to oznacza, że musimy odpowiedzialnie i w pełni świadomie korzystać z jego potencjału – a do tego potrzebujemy dobrej edukacji, dobrych programów studiów”. Barbara Kaszkur-Niechwiej, laureatka ubiegłorocznego konkursu, prezes Fundacji Addenda, wspólnie z partnerami z Łotwy i Słowacji wydała podręcznik wykorzystywania sztuki opowieści. Zrobiła to, aby tzw. storytellingiem motywować dorosłych ze wsi do podejmowania nowych wyzwań edukacyjnych. Zainicjowała też cykliczne „spotkania filozoficzne” dla seniorów.

Eksperci Narodowej Agencji uważnie przyglądają się nadsyłanym zgłoszeniom, a ich ocena przekłada się na punkty. W ramach każdej kategorii osoby z najwyższą punktacją otrzymują tzw. nominację do nagrody EDUinspiratora. Laureatami zostają uczestnicy, których projekty trafnie odpowiadają na priorytety programu i mają znaczenie dla osób, instytucji i społeczności lokalnej. Realizatorzy projektów, których rezultaty były widoczne i odpowiednio upowszechniane, a ich merytoryka była innowacyjna i zapewniała wartość dodaną w odniesieniu do standardowych rozwiązań. I wreszcie twórcy inicjatyw, których rezultaty są na tyle trwałe, by można było je wykorzystywać i stosować w przyszłości przez inne osoby czy instytucje. Konkurs wyróżnia uczestników, którzy aktywnie działają na polu edukacji, zatem nie może dziwić, że zdarzają się sytuacje, kiedy jego laureatem zostaje osoba, która była już wcześniej nominowana, a dla której finalna wygrana jest pewnego rodzaju podsumowaniem. „W 2013 roku byłam wyróżniona w konkursie EDUinspiracje, w 2015 i 2018 roku nominowana do tytułu EDUinspirator. Konkurs towarzyszył mi we wszystkich przełomach zawodowych, dzięki udziałowi w projektach FRSE napisałam książkę habilitacyjną >>System medialny Islandii<<, później zainteresowałam się nowymi metodami kształcenia i e-learningiem – mówi dr hab. Lidia Pokrzycka, prof. UMCS, laureatka konkursu w roku 2019 w kategorii Szkolnictwo wyższe. – (…) Udział w konkursie EDUinspirator 2019 był więc dla mnie kolejnym, takim naturalnym podsumowaniem mojego rozwoju dydaktycznego i naukowego” – dodaje. Na temat tego, czym jest główna wygrana w konkursie podobnie wypowiada się dr Barbara Ostrowska, laureatka w roku 2019 w kategorii Edukacja szkolna: ”Wygrana jest dla mnie podsumowaniem pewnego etapu rozwoju, ukoronowaniem ciężkiej pracy, ale nie tylko mojej, ale również całego zespołu nauczycieli, z którymi pracuję, a mam naprawdę fantastyczny zespół. Jest to również nagroda dla uczniów – za ich pracę i rozwój dzięki zaangażowaniu w projekty europejskie”.

Dla większości laureatów pierwszym momentem wzruszenia była sama nominacja do konkursu. Ta chwila, kiedy jeszcze mocniej poczuli, że to co robią jest ważne, sensowne i zauważalne. Często to nagroda sama w sobie, za wysiłek koordynatorów i całych zespołów wypracowujących rezultaty końcowe projektów. Bogatsi o doświadczenie konkursowe dzisiaj laureaci zachęcają innych do udziału. „Zdecydowanie zachęcam jak największą grupę osób do udziału w konkursie EDUinspirator. Powód jest prosty – wielu z nas to tzw. normalni ludzie – na tyle skromni, że nie lubią afiszować się ze swoimi działaniami czy sukcesami. Ale to błąd. Wystarczy przybrać inną perspektywę. Dzięki temu konkursowi i tej nagrodzie szerokie grono edukatorów może poznać wspaniałe projekty, którymi zajmują się niesamowici ludzie rozsiani po całej Polsce” – zachęca prof. Mazurek. Sam udział w konkursie to nie tylko szansa na to, by upublicznić efekty realizowanych projektów, nie tylko okazja, by zainspirować i zmotywować odbiorców, to także możliwość uzyskania szerszej perspektywy własnych osiągnięć.

EDUinspiratorzy to szczególne postaci. Ambitni, kreatywni, inspirują i motywują do działania. Mają niecodzienne pomysły i umiejętnie wprowadzają je w życie. Przy wsparciu lokalnych środowisk osiągają niecodzienne rezultaty prowadzonych projektów. Nagroda bywa dla nich najczęściej ukoronowaniem wieloletnich działań, a czasem wpływa też na dalsze losy zawodowe.

Więcej informacji o konkursie – https://eduinspiracje.org.pl/eduinspirator-2021/

Konkurs EDUinspiracje, EDUinspirator oraz EDUinspiracje Media należą do najważniejszych inicjatyw prowadzonych przez Narodową Agencje Programu Erasmus+ oraz Europejskiego Korpusu Solidarności. Ich celem jest wyłonienie oraz promocja najlepszych projektów zrealizowanych przez beneficjentów programów zarządzanych przez Narodową Agencję, jak i wskazanie najbardziej wartościowych rezultatów wypracowanych w trakcie tych przedsięwzięć.

Źródło informacji: EDUinspirator

(PAP Sponsorowane)

Komentarze
Ładowanie...