Kantar: 56 proc. negatywnie o prezydencie, a 34 proc. pozytywnie; o premierze pozytywnie 34 proc., a negatywnie 57 proc.

34 proc. badanych ma pozytywną opinię o prezydencie Andrzeju Dudzie, a 56 proc. negatywną; pracę premiera Mateusza Morawieckiego dobrze ocenia 34 proc., a źle 57 proc.; rządowi dobrą ocenę wystawia 32 proc., a negatywną 59 proc. – wynika z najnowszego sondażu Kantar Public.

W czerwcu odsetek badanych pozytywnie oceniających sprawowanie urzędu prezydenta przez Andrzeja Dudę spadł o 2 punkty procentowe, osiągając poziom 34 proc. (w tym 7 proc. to oceny zdecydowani pozytywne), a odsetek wskazań negatywnych wzrósł o 1 punkt procentowy i tym samym wynosi obecnie 56 proc. (w tym 31 proc. ocenia Andrzeja Dudę zdecydowanie źle). Natomiast odsetek osób, które nie potrafiły ocenić, jak prezydent wykonuje swoje obowiązki, wzrósł o 1 punkt procentowy i wynosi 10 proc.

Odsetek pozytywnie oceniających pracę premiera wynosi 34 proc. (w tym 6 proc. ocenia pracę premiera zdecydowanie pozytywnie), a odsetek posiadających negatywną opinię – 57 proc. (w tym 29 proc. zdecydowanie źle). 9 proc. ankietowanych nie ma sprecyzowanej opinii. W porównaniu do maja odsetek osób negatywnie oceniających pracę premiera wzrósł o 1 punkt procentowy, a udział osób pozytywnie go oceniających spadł o 1 punkt procentowy. Odsetek osób niezdecydowanych nie uległ zmianie.

W czerwcu 59 proc. respondentów oceniło rząd negatywnie (w tym 25 proc. zdecydowanie pozytywnie), 32 proc. pozytywnie oceniło pracę rządu (w tym 4 proc. to oceny zdecydowanie pozytywne). Odsetek badanych, którzy nie mieli sprecyzowanej opinii w tej sprawie wyniósł 9 proc. W porównaniu do maja wzrósł odsetek osób negatywnie oceniających pracę tej instytucji (o 2 punkty procentowe). Udział osób oceniających rząd pozytywnie nie uległ zmianie, natomiast odsetek osób niepotrafiących wyrazić zdania w tej sprawie spadł o 2 punkty procentowe.

Kantar przeprowadził sondaż w dniach 11 -16 czerwca 2021 r. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1011 mieszkańców Polski, w wieku 15 i więcej lat. (PAP)

autor: Marzena Kozłowska

mzk/ itm/

Komentarze
Ładowanie...