W sobotę początek ferii zimowych w kolejnych czterech województwach

W sobotę w kolejnych czterech województwach: dolnośląskim, mazowieckim, opolskim i z zachodniopomorskim rozpoczną się ferie zimowe. Uczniowie z tych województwa odpoczywać będą do 13 lutego.

Ferie zimowe w szkołach przewidziane są w tym roku szkolnym w czterech terminach.

W poniedziałek, po dwutygodniowej przerwie, do nauki wracają uczniowie z woj. kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i z wielkopolskiego, którzy rozpoczęli ferie 15 stycznia jako pierwsi w kraju. Uczniowie klas I-IV szkół podstawowych uczyć się będą stacjonarnie w szkołach. Uczniowie klas V-VIII szkół podstawowych i uczniowie szkół ponadpodstawowych będą uczyć się zdalnie. Dla uczniów starszych nauka stacjonarna została zawieszona do 27 lutego.

Jeszcze przez tydzień – do 6 lutego – ferie będą mieli uczniowie z woj. podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Rozpoczęli oni ferie 22 stycznia.

Jako ostatni, od 12 do 27 lutego, odpoczywać będą uczniowie z woj. lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i ze śląskiego.

Terminy ferii zimowych w poszczególnych województwach ogłasza minister edukacji na podstawie rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego.

Od roku szkolnego 2003/2004, zgodnie z przyjętą zasadą, terminy ferii w szkołach w kolejnych latach zmieniają się cyklicznie, np. jeśli w jednym roku w określonej grupie województw ferie zimowe są w drugiej połowie stycznia, to w następnym roku ich termin w tej grupie województw przypadnie na pierwszą połowę lutego. Podziału na województwa dokonano, biorąc pod uwagę liczbę uczniów. Z tej reguły są wyłączone tylko woj. podlaskie i warmińsko-mazurskie, gdzie ferie są zawsze na przełomie stycznia i lutego.

Przedszkola są placówkami nieferyjnymi, pracują przez cały rok z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący, na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola lub rady rodziców. Oddział przedszkolny w szkole działa zgodnie z przepisami o przedszkolach publicznych. Dzieci, które korzystają w szkole z wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym, mają prawo do opieki w trakcie całego roku szkolnego, z wyjątkiem przerw ustalonych w takim trybie, jak w przypadku przedszkoli. (PAP)

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka

dsr/ mir/

Komentarze
Ładowanie...