ZUS: od marca można dorobić więcej na wcześniejszej emeryturze lub rencie

Od marca wcześniejsi emeryci i renciści mogą więcej dorobić do wypłacanych świadczeń, bo zwiększają się limity dochodów. Najniższy próg bezpiecznego dorabiania jest wyższy o ponad 236 zł brutto – przekazał we wtorek Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

O 439,20 zł wzrastają limity, do jakich mogą zarobić przy swoich świadczeniach wcześniejsi emeryci i renciści, by ich wypłaty nie zostały całkowicie zawieszone – poinformował ZUS w komunikacie przesłanym PAP,.

„Nie mogą oni przekroczyć 7793,70 zł. Jeśli z kolei nie osiągną zarobków wynoszących 4196,60 zł brutto miesięcznie, wówczas świadczenie mogą pobierać w całości. Od 1 marca 2022 r. kwota do dorobienia będzie znacznie wyższa niż w poprzednich trzech miesiącach” – zaznaczył ZUS.

Ograniczenia w wysokości dodatkowego wynagrodzenia obejmą jedynie osoby, które nie osiągnęły powszechnego wieku emerytalnego. Emeryt, który już osiągnął taki wiek(60 lat kobiety i 65 lat mężczyźni) może dorabiać bez limitów i nie wpłynie to pobierane przez niego świadczenie.

„Zmniejszeniu podlegają świadczenia w przypadku osiągania przychodu brutto w kwocie przekraczającej 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z kwartału kalendarzowego ostatnio ogłoszonego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego” – wyjaśnił ZUS. Zawieszeniu podlegają świadczenia w chwili osiągnięcia przychodu brutto w kwocie wyższej niż 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

ZUS wskazał, że 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2021 r. wynosi 4196,20 zł. Przychody powyżej tej kwoty wpłyną na zmniejszenie emerytury lub renty. 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za ten sam kwartał wynosi 7793,70 zł, a przekroczenie tej granicy oznaczać będzie zawieszenie świadczenia.

Limit przychodów nie dotyczy osób, które mają prawo do emerytury i ukończyły powszechny wiek emerytalny. Zakład zaznaczył, że wyjątek od tej zasady stanowią ci emeryci, którym ZUS podwyższył wyliczoną emeryturę do kwoty świadczenia minimalnego, czyli od marca tego roku do 1338,44 zł brutto.

„Wówczas, jeżeli przychód z tytułu pracy przekroczy wysokość kwoty podwyższenia do minimum, to emerytura będzie wypłacana w niższej kwocie, a więc bez dopłaty do wysokości minimalnej” – dodał ZUS.

Jeżeli przychód osiągany przez pracującego emeryta czy rencistę będzie mieścił się w przedziale między 70 proc. a 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, wówczas świadczenie pomniejsza się o kwotę przekroczenia.

Bez ograniczeń mogą dorabiać osoby pobierające emerytury częściowe, renty inwalidy wojennego, renty inwalidy wojskowego, których niezdolność do pracy pozostaje w związku ze służbą wojskową, a także członkowie rodzin pobierający renty rodzinne po uprawnionych do tych świadczeń.

Jeżeli osoba pobiera rentę rodzinną, która jest kwotowo korzystniejsza od ustalonej emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego, również może zarabiać bez ograniczeń.

ZUS przypomniał, że od tego roku takie same zasady obowiązują osoby pobierające renty socjalne. Świadczenia te nie są już zawieszona po przekroczeniu pierwszego progu limitu, czyli 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia. (PAP)

autorka: Karolina Kropiwiec

kkr/ joz/

Komentarze
Ładowanie...