Dożywocie dla „Wojtasa” m.in. za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem

Sąd Apelacyjny w Warszawie skazał prawomocnie Wojciecha S. ps. Wojtas vel Kierownik z tzw. grupy mokotowskiej na karę łączną dożywotniego pozbawienia wolności – poinformował Dział Prasowy Prokuratury Krajowej. „Wojtas” został skazany m.in. za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem – Tomasza M. ps. Max oraz Jacka P. ps. Postek.

Jak poinformował PAP Dział Prasowy Prokuratury Krajowej śledztwo w tej sprawie było prowadzone wspólnie z Centralnym Biurem Śledczym Policji. „Mazowiecki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie 1 lipca 2016 roku skierował akt oskarżenia przeciwko Wojciechowi S. ps. Wojtas, Tomaszowi R. ps. Garbaty, Robertowi M. ps. Temit i Sławomirowi B.” – podała PK.

„Wojciech S. i Robert M. ps. Temit zostali oskarżeni o popełnienie w ramach działalności w zorganizowanej grupie przestępczej określanej jako +grupa mokotowska+ zbrodni zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem dwóch mężczyzn, a Tomasz R. i Sławomir B. o uprzednie wzięcie tych dwóch mężczyzn w charakterze zakładnika” – zaznaczyła PK.

Prokuratorzy w akcie oskarżenia zarzucili Wojciechowi S. też wzięcie w charakterze zakładnika kolejnego mężczyzny. „Do zbrodni doszło w 2002 r. w ramach porachunków między konkurencyjnymi grupami przestępczymi z terenu Warszawy i okolic rywalizującymi o kontrolę nad handlem narkotykami na terenie Piaseczna i okolic” – podkreśliła PK.

„Ponadto prokurator zarzucił Wojciechowi S. podżeganie innej osoby do udziału w zabójstwie Szymona K. – jednego z przywódców rywalizującej grupy przestępczej, które miało być zemstą za zabójstwo dwóch członków tzw. grupy mokotowskiej, do jakiego doszło w maju 2002 r. w Centrum Handlowym w Warszawie” – poinformowała PK.

Na początku sierpnia 2020 Sąd Okręgowy w Warszawie uznał oskarżonych Wojciecha S. ps. Wojtas i Tomasza R. ps. Garbaty za winnych popełnienia wszystkich zarzucanych im przestępstw. „Wojciecha S. Sąd skazał za wzięcie w nocy z 2 na 3 lutego 2002 r. w charakterze zakładnika Grzegorza Z. ps. Pająk, przy czym pozbawienie wolności łączyło się ze szczególnym udręczeniem. Sąd wymierzył mu karę 7 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności” – przypomniała PK.

„Jednocześnie Wojciech S. został uznany za winnego wzięcia 23 września 2002 r. w charakterze zakładników Tomasza M. ps. Max i Jacka P. ps. Postek oraz dokonania ich zabójstwa i za ten czyn został skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Wojciech S. został także uznany winnym podżegania innej osoby do udziału w zabójstwie Szymona K. i za ten czyn został skazany na karę 8 lat pozbawienia wolności. Natomiast za dokonanie rozboju na osobie Jarosława P. przy użyciu broni palnej Sąd wymierzył mu karę 6 lat pozbawienia wolności. +Wojtas+ został także skazany za handel narkotykami oraz pomocnictwo do handlu bronią palną, a także posiadanie broni palnej” – poinformowała PK.

Jak wskazała PK, Sąd Apelacyjny podkreślił, że Sąd pierwszej instancji dokonał „prawidłowych ustaleń w zakresie sprawstwa i winy oskarżonych”. Sąd drugiej instancji uznał też za wiarygodne zeznania kluczowego świadka Rafała B. ps. Bukaciak. „Ponadto Sąd Odwoławczy wskazał, iż zeznania tego świadka znajdują potwierdzenie w innych licznych dowodach, które zostały przeprowadzone przed sądem I instancji. Wyrok jest prawomocny” – podała PK.

„Już w maju 2017 roku prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie Robert M. ps. Temit został uznany za winnego wzięcia w dniu 23 września 2002 r. w charakterze zakładników Tomasza M. ps. Max i Jacka P. ps. Postek oraz dokonania ich zabójstwa. Został za to skazany na karę w wymiarze dożywotniego pozbawienia wolności z zastrzeżeniem, że może on skorzystać z warunkowego zwolnienia z odbycia reszty kary po odbyciu co najmniej 30 lat kary pozbawienia wolności” – dodała PK.(PAP)

Autor: Bartłomiej Figaj

bf/ jann/

Komentarze
Ładowanie...