Wielkopolskie: pozwolenie na budowę dla podwieszenia drugiego toru linii elektroenergetycznej Ostrów-Kromolice

Wojewoda wielkopolski wydał pozwolenie na budowę dla podwieszenia drugiego toru linii elektroenergetycznej Ostrów-Kromolice – poinformowały Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Jak podano, drugi tor ma podwoić moce przesyłowe istniejącej od 2007 r. linii i umożliwić jej pełne wykorzystanie.

„Wydałem pozwolenie na wniosek inwestora Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. na budowę drugiego toru napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Ostrów-Kromolice” – poinformował w mediach społecznościowych wojewoda wielkopolski Michał Zieliński.

Dodał, że „uruchomienie drugiego toru linii 400 kV między Ostrowem Wielkopolskim i Kromolicami umożliwi pełne wykorzystanie wybudowanej już infrastruktury sieciowej w celu poprawy niezawodności oraz warunków pracy sieci przesyłowej i dystrybucyjnej w Wielkopolsce”.

„Inwestycja ta zapewni również niezawodne wyprowadzenie mocy z farm wiatrowych w północnej części kraju oraz, w razie braku generacji wiatrowej, poprawi pewność zasilania północnej części Krajowego Systemu Elektroenergetycznego” – zaznaczył.

Wojewoda wskazał, że budowa realizowana jest w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Podwieszenie drugiego toru 400 kV na linii Ostrów-Kromolice wraz z rozbudową stacji 400/110 kV Ostrów i stacji 100/110 kV Kromolice”.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. poinformowały w przesłanym w czwartek komunikacie, że prace budowlano-montażowe przy podwieszaniu linii zaczną się pod koniec III kwartału tego roku, a prąd popłynie nowym torem pod koniec 2023 roku.

Jak wskazano, „linia 400 kV, łącząca Ostrów Wielkopolski z podpoznańskimi Kromolicami, stanowi kluczowe ogniwo dla zasilania Polski zachodniej i północnej. Wyprowadza moc ze źródeł wytwarzania energii na północnym zachodzie kraju oraz z elektrowni na Śląsku i w Bełchatowie”.

Dyrektor Programu Inwestycyjnego z ramienia PSE S.A. Piotr Strojny zaznaczył, że „nowy tor zwiększy moce przesyłowe tej linii, a przez to i całej sieci najwyższych napięć, co jest niezbędne przy rozproszonej generacji energii elektrycznej”. „Do sieci trafia nie tylko prąd z konwencjonalnych elektrowni, ale także z farm wiatrowych, w tym morskich, czy farm fotowoltaicznych” – zaznaczył.

Na zlecenie PSE inwestycję zrealizuje spółka PILE ELBUD S.A.

Obecnie w Wielkopolsce PSE realizują równocześnie cztery istotne inwestycje liniowe oraz rozbudowują i modernizują sześć stacji elektroenergetycznych. Szacunkowa wartość realizowanych w regionie przedsięwzięć to ponad 1,2 mld zł. (PAP)

autor: Anna Jowsa

ajw/ drag/

Komentarze
Ładowanie...