Nie żyje pochodzący ze Żnina profesor Piotr Żurek, wykładowca AWF-u w Poznaniu

Zmarł profesor dr hab. Piotr Żurek, pochodzący ze Żnina wykładowca Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu, kierownik Zakładu Wychowania Fizycznego i Sportu oraz dziekan gorzowskiej filii uczelni. Jak poinformowano w mediach społecznościowych AWF-u profesor Żurek zmarł „w trakcie wykonywania obowiązków na Uczelni”.

Studia magisterskie w zakresie wychowania fizycznego ukończył w Zamiejscowym Wydziale Kultury Fizycznej poznańskiej AWF w Gorzowie Wlkp. (1994), a studia trenerskie w AWF Poznań (1997). W 1994 r. rozpoczął pracę zawodową w Uczelni. Pracę doktorską z zakresu fizjologii wysiłku fizycznego obronił w AWF Poznań (2005), zaś stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał w 2016 r. Ukończył kierunek Zarządzanie na Uniwersytecie Warszawskim (2020).

W swoim dorobku posiadał liczne publikacje naukowe, których tematyka dotyczyła wybranych aspektów wysiłku fizycznego w różnych dyscyplinach sportowych. Wyniki jego prac dotyczyły głównie oceny przejawiania zdolności motorycznych oraz uwarunkowań aktywności fizycznej u osób zróżnicowanych pod względem wieku, płci oraz rodzaju aktywności. Był dyrektorem ds. Kształcenia i Doskonalenia Trenerów oraz egzaminatorem w Polskim Związku Tenisowym. Wchodził w skład Rady ds. Kształcenia i Doskonalenia Trenerów PZT. W ZWKF pełnił następujące funkcje: Wydziałowego Koordynatora ds. Studiów Zagranicznych, kierownika zakładu oraz Prodziekana ds. Studiów (2019-2020), a od 2020 roku dziekana gorzowskiej Filii, kierował także Zakładem Wychowania Fizycznego i Sportu.

Był miłośnikiem sportu, wzorowym wychowawcą i pedagogiem, działaczem, trenerem i akredytowanym wykładowcą. W uczelni prowadził zajęcia dydaktyczne z zakresu biomechaniki, biomechaniki sportu i specjalizację instruktorską z tenisa. Jego zainteresowania badawcze dotyczyły teorii treningu sportowego, fizjologii wysiłku sportowego, biomechaniki i teorii sportu oraz treningu zdrowotnego. Przez wiele lat był czynnym wolontariuszem i instruktorem pierwszej pomocy przedmedycznej.

Prof. Piotr Żurek miał 55 lat. Urodził się w 1967 roku w Żninie. Tam też odbędzie się jego pogrzeb. Zaplanowano go w sobotę (15.04) o godzinie 13.00 na cmentarzu komunalnym w Żninie przy ul. 700-lecia.

(MJ/ AWF)

Komentarze
Ładowanie...