Powstaje spółka PGE PAK Energia Jądrowa – budowa elektrowni jądrowej w Koninie/Pątnowie w Wielkopolsce

PGE PAK Energia Jądrowa S.A. to nazwa wspólnej spółki PGE Polskiej Grupy Energetycznej i ZE PAK, która będzie brała udział w realizacji budowy elektrowni jądrowej w Koninie/Pątnowie w Wielkopolsce. Spółka powstaje w zaledwie 5 miesięcy od momentu podpisania 31.10.2022 r. w Seulu listu intencyjnego pomiędzy PGE, ZE PAK i koreańskim KHNP. PGE i ZE PAK będą posiadać po 50 proc. akcji w PGE PAK Energia Jądrowa, co pozwala zachować i zabezpieczyć interes Skarbu Państwa w tym projekcie.

PGE i ZE PAK podpisały 13 kwietnia 2023 r. statut spółki PGE PAK Energia Jądrowa S.A. Celem i zadaniem spółki będzie udział w planowanej realizacji budowy elektrowni jądrowej w Koninie/Pątnowie w Wielkopolsce. Elektrownia jest planowana jako wspólne przedsięwzięcie PGE PAK Energia Jądrowa S.A. oraz koreańskiego KHNP. Inwestycja będzie realizowana w oparciu o bezpieczną i sprawdzoną technologię reaktorów APR 1400.

Na bazie dotychczas wykonanych wstępnych analiz oceniono, że perspektywiczne jest posadowienie co najmniej 2 reaktorów APR1400 o łącznej mocy 2800 MW. Dwa reaktory mogłyby dostarczyć do polskich domów i firm około 22 TWh energii, czyli ok. 12 proc. dzisiejszej konsumpcji energii w Polsce. Uruchomienie pierwszego bloku elektrowni jest możliwe już w 2035 roku.

PGE PAK Energia Jądrowa ma za zadanie przygotować trzy elementy inwestycji: studium wykonalności, badania terenu, lokalizacji oraz ocenę oddziaływania na środowisko na potrzeby planowanej budowy elektrowni jądrowej.

Harmonogram prac nad przygotowaniem inwestycji jest realizowany w rekordowym tempie:

31/10/2022 – podpisanie listu intencyjnego przez PGE, PAK i koreańskie KHNP; podpisanie porozumienia o współpracy przedstawicieli rządów Polski i Korei: Jacka Sasina, wicepremiera i ministra aktywów państwowych rządu RP oraz Lee Chang-Yang’a ministra handlu, przemysłu i energii Korei.

31/12/2022 – wykonane wstępne studium wykonalności potencjalnej elektrowni jądrowej w Koninie/Pątnowie.

07/03/2023 – podpisanie przez PGE i ZE PAK porozumienia wstępnego dotyczącego utworzenia wspólnej spółki celowej, realizującej projekt budowy elektrowni jądrowej w regionie konińskim.

08/03/2023 – wniosek PGE i ZE PAK do UOKiK w sprawie utworzenia wspólnej spółki celowej.

29/03/2023 – zgoda UOKiK na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy PGE i ZE PAK, który będzie prowadzić działalność w obszarze energetyki jądrowej.

13/04/2023 – zawiązana zostaje wspólna spółka celowa PGE i ZE PAK: PGE PAK Energia Jądrowa S.A.

PGE PAK Energia Jądrowa S.A., zgodnie z założeniami, będzie reprezentować polską stronę we wszystkich etapach projektu, w tym w trakcie realizacji badań lokalizacyjno-środowiskowych, pozyskiwaniu finansowania i przygotowywaniu wspólnie ze stroną koreańską szczegółowego harmonogramu inwestycji, a także w kolejnych etapach uzyskiwania pozwoleń i decyzji administracyjnych.

Niezależność energetyczna jest podstawą naszego bezpieczeństwa. Dlatego polski rząd rozwija Program Polskiej Energetyki Jądrowej, który zagwarantuje tanią i czystą energię z atomu. Będzie to również ważny impuls do dalszego rozwoju polskiej gospodarki. Elektrownia, której budowę planują polskie spółki PGE i ZE PAK wraz z koreańskim partnerem będzie uzupełnieniem tego programu. Z satysfakcją obserwuję tempo prac nad realizacją projektu, który poza realizacją celów biznesowych wzmocni relacje i współpracę pomiędzy Polska i Koreą Południową”powiedział Jacek Sasin, wicepremier, minister aktywów państwowych.

Jest to ważny dzień dla Polski, polskiej energetyki, mieszkańców regionu, jak i dla mnie osobiście. Działamy bardzo dynamicznie, a powstanie PGE PAK Energii Jądrowej jest tego najlepszym dowodem. Potrzebujemy czystej i taniej, zeroemisyjnej energii i jesteśmy gotowi do realizacji budowy elektrowni jądrowej wraz z naszymi partnerami koreańskimi”powiedział Zygmunt Solorz, główny akcjonariusz i przewodniczący Rady Nadzorczej ZE PAK.

W niespełna pół roku od podpisania listu intencyjnego wykonaliśmy wszystkie zaplanowane na ten okres prace, które potwierdziły wcześniej przyjmowane założenia dotyczące budowy elektrowni jądrowej w regionie konińskim. Zwieńczeniem tych działań jest zawiązanie spółki PGE PAK Energia Jądrowa S.A. Reprezentująca od dzisiaj PGE i ZE PAK spółka automatycznie przejmie wszystkie zadania związane z przygotowaniem do tej inwestycji i prowadzeniem bieżącej współpracy z naszymi koreańskim partnerami z KHNPpowiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej. Energetyka jądrowa ma szansę stać się najważniejszym obok OZE źródłem bezpiecznej i taniej, zeroemisyjnej energii dla Polski, gwarantując nasze bezpieczeństwo energetyczne, wzmacniając konkurencyjność gospodarki i dbałość o środowisko”dodał Wojciech Dąbrowski.

Jestem przekonany, że przy takim tempie pracy i wsparciu władz państwowych, jak również samorządowych, instytucji, urzędów i organów odpowiedzialnych za wydawanie odpowiednych zgód, pozwoleń i decyzji, uruchomienie pierwszego bloku jest możliwe już w połowie przyszłej dekady. Budowa elektrowni jądrowej będzie klamrą transformacji energetycznej Wielkopolski Wschodniej, realizowaną w warunkach sprawiedliwej transformacji z uwzględnieniem interesów lokalnych społeczności oraz pracowników kompleksu energetyczno-węglowego ZE PAK” powiedział Piotr Woźny, prezes zarządu ZE PAK.

W skład Rady Nadzorczej PGE PAK Energia Jądrowa S.A. wejdzie 12 członków – po 6 ze strony każdego z akcjonariuszy. Zarząd będzie składał się z 4 członków – po 2 z każdej ze stron. Przewodniczącym RN będzie Zygmunt Solorz, prezesem zarządu Jakub Rybicki. Siedzibą Spółki jest Konin.

Skład Rady Nadzorczej:

1. Zygmunt Solorz – przewodniczący Rady Nadzorczej

2. Wojciech Dąbrowski – wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

3. Tobias Solorz – członek Rady Nadzorczej

4. Piotr Żak – członek Rady Nadzorczej

5. Justyna Kulka – członek Rady Nadzorczej

6. Tomasz Szeląg – członek Rady Nadzorczej

7. Jarosław Grzesiak – członek Rady Nadzorczej

8. Piotr Skrzydelski – członek Rady Nadzorczej

9. Damian Bronner – członek Rady Nadzorczej

10. Tomasz Trautsolt – członek Rady Nadzorczej

11. Paweł Stępień – członek Rady Nadzorczej

12. Radosław Kwaśnicki – członek Rady Nadzorczej

Skład zarządu:

1. Jakub Rybicki – prezes zarządu

2. Maciej Stec – wiceprezes zarządu

3. Tomasz Nowacki – członek zarządu

4. Maciej Koński – członek zarządu

KONTAKT:

Konrad Mróz

Biuro Prasowe Grupy PGE

tel. +48 785 999 946

[email protected]@gkpge.pl

https://www.gkpge.pl/grupa-pge/dla-mediow/kontakt-dla-mediow

Źródło informacji: PGE Polska Grupa Energetyczna

(PAP Sponsorowane)

Komentarze
Ładowanie...