39 młodych radnych I kadencji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

39 młodych przedstawicieli regionu – w wieku 15-20 lat – zostało radnymi I kadencji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Kadencja Sejmiku potrwa trzy lata, a pierwsze posiedzenie powinno odbyć się w czerwcu.

Jak poinformował w piątek Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, zgłoszenia do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego złożyło 146 osób z całego województwa. Po odrzuceniu aplikacji nie spełniających wymogów formalnych np. w zakresie kryterium wieku – ocenie poddano ostatecznie 136 kandydatur. Komisja Wyborcza – która obradowała 26 kwietnia – brała pod uwagę m.in. dotychczasowe osiągnięcia i działalność kandydatów. Oceniano także przygotowane przez nich prace pisemne pt. „Wielkopolska moich marzeń. Moja praca na rzecz województwa wielkopolskiego”.

„Dziękuję radnym, którzy zaangażowali się aktywnie w ocenę złożonych aplikacji, a także osobom z Kancelarii Sejmiku, które pomagały nam od początku w naszych pracach. Cieszę się, że mimo dzielących nas różnic politycznych, udało nam się sprawnie współpracować i wyłonić historyczny, bo pierwszy skład młodzieżowego sejmiku” – mówił podczas posiedzenia komisji jej przewodniczący, radny Andrzej Pichet.

„Wszyscy liczymy teraz na jak najbardziej owocne obrady młodych Wielkopolan i z zainteresowaniem czekamy na to, co będą nam mieli do powiedzenia” – dodał.

W skład młodzieżowego sejmiku weszło 5 radnych z okręgu nr 1 (Poznań), 7 z okręgu nr 2 (subregion pilski), 8 z okręgu nr 3 (subregion poznański), 5 z okręgu nr 4 (subregion koniński), 7 z okręgu nr 5 (subregion kaliski) oraz 7 z okręgu nr 6 (subregion leszczyński).

Młodzieżowy Sejmik Województwa Wielkopolskiego to grono składające się z Wielkopolan w wieku 15-20 lat. Sejmik ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny dla Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Jego kadencja potrwa trzy lata, a pierwsze posiedzenie powinno odbyć się już w czerwcu.

Marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak zaznaczył, że „żyjemy w czasach, w których trzeba stawiać trudne pytania i szukać niełatwych rozwiązań, dlatego chciałbym wspólnie z młodymi ludźmi zastanowić się nad przyszłością Europy i naszego regionu”.

„Wiem, że jest wiele utalentowanych osób, które chcą pracować na rzecz Wielkopolski, chcą też, by była nowoczesna i innowacyjna. Sejmik to dobre miejsce dla takiej młodzieży” – podkreślił.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przypomniał, że na wniosek Zarządu Województwa, Sejmik Województwa Wielkopolskiego w dniu 26 września 2022 roku podjął uchwałę w sprawie utworzenia Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego i nadania Statutu, określającego zasady jego działania.

„To inicjatywa, której celem jest zwiększenie aktywności społecznej i zaangażowania młodych ludzi w działania na rzecz lokalnej społeczności, pobudzenie świadomości obywatelskiej i postaw demokratycznych, podniesienie umiejętności społecznych młodzieży, w szczególności dotyczących pracy w grupie, wyrażania i rozumienia różnych punktów widzenia, negocjowania, a także zdolności do uczestnictwa w procesach podejmowania decyzji” – wskazano. (PAP)

autor: Anna Jowsa

ajw/ akub/

Komentarze
Ładowanie...