Szpitale w Szubinie i Żninie w Sieci Szpitali

Pałuckie Centrum Zdrowia w Żninie oraz Nowy Szpital w Nakle i Szubinie znalazły się w  Sieci Szpitali.

Kujawsko – Pomorski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia opublikował listę szpitali, które zostały włączone do Sieci Szpitali. To oznacza ich stałe finansowanie w ramach określonego ryczałtu. Specjaliści od rynku medycznego widzą jednak jedną poważną wadę takiego działania. „Pieniądz nie pójdzie za pacjentem”, a to oznacza brak możliwości zapłaty przez NFZ tym placówkom, które przyjmą więcej potrzebujących pomocy ludzi niż mają zakontraktowane. W rezultacie może się okazać, że kolejki do lekarzy znacznie się wydłużą, bo placówki nie będą chciały lub nie będą w stanie podołać finansowo przy obsłudze większej ilości pacjentów.

Zarówno Pałuckie Centrum Zdrowia, jak i Nowy Szpital w Nakle i Szubinie znalazły się w placówkach pierwszego stopnia. Co to oznacza? A to, że otrzymają pieniądze tylko na określone oddziały na poziomie podstawowej opieki medycznej, a są to:

  • chirurgia ogólna,
  • choroby wewnętrzne,
  • położnictwo i ginekologia (jeden z poziomów referencyjnych),
  • neonatologia (jeden z poziomów referencyjnych),
  • pediatria.

Szczegóły umów z poszczególnymi placówkami znajdziecie poniżej.

Pałuckie Centrum Zdrowia w Żninie

fot. BIP NFZ

 

Nowy Szpital w Nakle i Szubinie sp. z o.o.

fot. BIP NFZ

 

W sprawie rozliczania się ryczałtem NFZ informuje, że:

Rozliczanie kosztów świadczeń udzielanych na podstawie umów zawartych w ramach sieci szpitali będzie się, co do zasady, odbywać w formie ryczałtowej. Wysokość ryczałtu na kolejny okres rozliczeniowy będzie zależała od liczby i struktury świadczeń udzielonych i sprawozdanych przez świadczeniodawcę w poprzednich okresach.

Ryczałt oznacza, że dany szpital otrzymywałby rodzaj budżetu globalnego, obejmującego znaczną część świadczeń szpitalnych, ale ponadto również świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej realizowane w odpowiednich przychodniach przyszpitalnych, świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej, a nawet świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

 

Komentarze
Ładowanie...