Turystyka Bez Kompromisów – nowa inicjatywa dla osób z niepełnosprawnościami

Turystyka Bez Kompromisów to kampania społeczna mająca na celu otwarcie świata turystyki dla osób z niepełnosprawnościami i odpowiedź na niedostateczną reprezentację tej grupy w turystyce – według badań tylko 23% osób z niepełnosprawnościami w Polsce aktywnie podróżuje.

Projekt skupia się na czterech głównych filarach: zapewnieniu pełnej dostępności, samodzielności, inkluzywności oraz edukacji. Działania w ramach kampanii są ukierunkowane na tworzenie dialogu pomiędzy osobami z niepełnosprawnościami, branżą turystyczną oraz społeczeństwem, a towarzyszący jej portal internetowy bezkompromisowa.pl stanowi cenne źródło wiedzy zarówno dla osób z niepełnosprawnościami, jak i turystów bez niepełnosprawności oraz przedsiębiorców z branży turystycznej, ponieważ oferuje wskazówki do tworzenia bardziej inkluzywnego i przyjaznego świata podróży. Kampania ma na celu zachęcenie osób z niepełnosprawnościami do podróżowania i przełamywania osobistych ograniczeń m.in. poprzez inspirujące treści i porady, przygotowane przez osoby z doświadczeniem w podróżowaniu z niepełnosprawnościami, a także zaangażowanie przedsiębiorców turystycznych do tworzenia infrastruktury i usług dostosowanych do potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Wśród ekspertów współtworzących platformę znajduje się m.in. Iwona Parzyńska, pełnomocniczka dyrektora ds. osób z niepełnosprawnościami i koordynatorka dostępności w Muzeum Narodowym w Krakowie (MNK), która dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie tworzenia dostępnej kultury turystycznej.

Uczestnicy kampanii chcą podziękowaćMuzeum Narodowemu w Krakowie za możliwość realizacji zdjęć i udostepnienie przestrzeni w oddziałach MNK Sukiennice i MNK Czartoryscy.

Więcej informacji na temat inicjatywy Turystyka bez kompromisów można znaleźć na stronie bezkompromisowa.pl lub https://www.facebook.com/bezkompromisowa.

Kampanię realizuje Fundacja Poland Business Run, której misją jest kompleksowa oraz profesjonalna pomoc osobom z niepełnosprawnościami.

Kampanię społeczną Turystyka Bez Kompromisów dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.

Materiał wideo: https://youtu.be/Gmcc88Bh7Q4

Źródło informacji: Fundacja Poland Business Run

(PAP Sponsorowane)

Komentarze
Ładowanie...