Rozpoczęła się rekrutacja do tegorocznej edycji Sejmu Dzieci i Młodzieży

Rozpoczęła się rekrutacja do XXV edycji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Ze względu na pandemię wirusa SARS-CoV-2 i spowodowane nią obostrzenia tegoroczna edycja będzie specjalna – internetowa, uczniowie nie zasiądą, jak w poprzednich latach, razem 1 czerwca w ławach sejmowych.

Sejm Dzieci i Młodzieży to projekt edukacyjny, który ma kształtować postawy obywatelskie, szerzyć wśród młodzieży wiedzę o zasadach funkcjonowania polskiego Sejmu i demokracji parlamentarnej, a od kilku lat – także aktywizować młodych ludzi do działania na rzecz ich środowisk lokalnych.

Temat tegorocznej edycji brzmi: „Śladami kardynała Stefana Wyszyńskiego – w poszukiwaniu drogowskazów we współczesnym świecie według wartości i ideałów Prymasa Tysiąclecia”.

Uczestnicy SDiM wyłaniani są w drodze konkursu określonego regulaminem, na podstawie wykonanego zadania rekrutacyjnego. W tym roku realizując je muszą odpowiedzieć na pytanie: „W jaki sposób możesz wykorzystać nauki kardynała Stefana Wyszyńskiego w obecnej rzeczywistości, w odniesieniu do swojego życia, do życia Twojej rodziny lub społeczności, w której mieszkasz?”

Mają zrealizować projekt, który wynika z tematu sesji – jedną pracę w wybranej z trzech kategorii: praca plastyczna, praca pisemna i praca multimedialna.

Konkurs skierowany jest do dwuosobowych zespołów złożonych z uczniów tej samej szkoły lub zespołu szkół. Mogą to być tylko uczniowie, którzy mają ukończone 13 lat i w dniu jego sesji nie będą mieli ukończonych 18 lat. Kandydaci nie mogą być posłami poprzednich edycji Sejmu Dzieci i Młodzieży. W przedsięwzięciu można wziąć udział bowiem tylko raz.

Nie jest wymagana opieka nauczyciela nad zespołem, ale niezbędna jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.

Zespoły mogą zgłaszać się do 6 maja do godz. 15.00, natomiast 10 maja o godz. 13.00 mija ostateczny termin opublikowania przez uczniów na platformie SDiM relacji z wykonanego zadania rekrutacyjnego.

„Co roku 1 czerwca w Międzynarodowy Dzień Dziecka w ławach sejmowych zasiadali laureaci konkursu. W tym roku ze względu na pandemię wirusa SARS-Cov-2 nie będzie to możliwe. 1 czerwca 2021 r. opublikujemy listę laureatów na platformie internetowej SDiM oraz na stronach internetowych organizatora konkursu i współorganizatorów, a 5 najlepszych zespołów z całej Polski zostanie zaproszonych na spotkanie z Marszałkiem Sejmu. Dodatkowo dla laureatów przewidziane są wartościowe nagrody rzeczowe – główna nagroda za zajęcie I miejsca i nagrody za zajęcie II–V miejsca” – czytamy w informacji organizatorów.

Podano też, że pozostałych 225 wyłonionych w konkursie zespołów otrzyma sejmowe upominki. Wszyscy laureaci otrzymają zaświadczenia o udziale w Sejmie Dzieci i Młodzieży.

Szczegółowe informacja na temat tegorocznej edycji SDiM można znaleźć na stronie https://sdim.sejm.gov.pl/. Jest tam m.in. przewodnik, który ma pomóc uczniom w przygotowaniu konkursowego zadaniu oraz regulamin konkursu.

Pierwsza sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży odbyła się w 1994 r. z inicjatywy prezes Polskiej Akcji Humanitarnej Janiny Ochojskiej i wicedyrektor ówczesnego Biura Informacyjnego Kancelarii Sejmu Urszuli Pańko. Jej temat brzmiał „Wojna – zagrożeniem szczęśliwego dzieciństwa”. Była to odpowiedź na trwające wówczas działania wojenne w byłej Jugosławii, które przerodziły się w najbardziej krwawy konflikt w Europie od zakończenia II wojny światowej.

W następnych sesjach Sejmu Dzieci i Młodzieży poruszano m.in. kwestie ekologii, ekorozwoju, globalizacji, szkoły, samorządu uczniowskiego, pracy dzieci. Tematami sesji były też: miejsca pamięci jako materialne świadectwo wydarzeń szczególnych dla lokalnej i narodowej tożsamości, przestrzeń publiczna jako miejsce wolne od symboli propagujących systemy totalitarne oraz posłowie Sejmu II RP. Od początku działalności dziecięcego Sejmu sesja nie odbyła się tylko dwa razy: w 1999 r. i w ubiegłym roku. W 2018 r. sesja została przesunięta z czerwca na wrzesień.

Organizatorem Sejmu Dzieci i Młodzieży od 1994 roku jest Kancelaria Sejmu, a do grona współorganizatorów należą obecnie: Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. (PAP)

autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka

dsr/ mhr/

Komentarze
Ładowanie...