Wtorki z NGO: Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Zespołu Szkół w Mogilnie

20 listopada 2013 roku odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków Zespołu Szkół w Mogilnie. 5 maja 2014 roku Stowarzyszenie zostało oficjalne zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym.
W zebraniu założycielskim wzięło udział 19 osób, spośród których wyłoniono komitet założycielski, zarząd stowarzyszenia oraz komisję rewizyjną. Prowadzący zebranie dyrektor Zbigniew Grzechowski przedstawił wszystkim projekt statutu, który został tego dnia zatwierdzony.


Głównym celem stowarzyszenia jest wspieranie inicjatyw wpływających na rozwój szkoły. Organizacja została powołana z myślą o zbliżającej się 70. rocznicy powstania szkoły, ma ona zrzeszać absolwentów i sympatyków Zespołu Szkół przy Dworcowej. W skład komitetu założycielskiego weszły: Halina Wesołowska, Monika Jurkiewicz oraz Edyta Kończal.
Podczas pierwszego zebrania wybrano władze stowarzyszenia. Stanowisko Prezesa objął Piotr Perzyna, a jego zastępcami zostali Edyta Owsińska i Adrian Samul. Na sekretarza wybrano Tatianę Urban, a na stanowisko skarbnika powierzono Marcinowi Wietrzykowskiemu. W skład komisji rewizyjnej wchodzili: Halina Wesołowska, Ewelina Błaszczyk i Magdalena Wietrzykowska.


Dzięki swoim staraniom Stowarzyszenie otrzymało także mikrodotację w ramach projektu „Inicjuj z FIO”, realizowanego przez Ośrodek Tłok (Stowarzyszenia Kujawsko – Pomorski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Pozarządowych z siedzibą w Toruniu) w partnerstwie z Towarzystwem Rozwoju Gminy Płużnica. Przyznana kwota 4750 złotych posłużyła na zakup sprzętu (laptopa, drukarki, aparatu fotograficznego) niezbędnego do biurowej i archiwalnej działalności stowarzyszenia.
Stowarzyszenie stawia przed sobą wiele zadań i celów, które będzie starało się w przyszłości realizować, aby wspierać rozwój i dobre imię Zespołu Szkół w Mogilnie.


Obecne władze stowarzyszenia: Prezes Piotr Perzyna, a jego zastępcami są Edyta Owsińska i Kinga Gąska, funkcję sekretarza pełni Tatiana Urban, stanowisko skarbnika powierzono Marcinowi Wietrzykowskiemu. W skład komisji rewizyjnej wchodzą: Halina Wesołowska, Magdalena Wietrzykowska i Marek Kwiatkowski. Stowarzyszenie liczy 47 członków.

Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Zespołu Szkół w Mogilnie poprzez swoją dotychczasową działalność zrealizowało tak ważne przedsięwzięcia jak:
– przygotowanie w porozumieniu z dyrektorem Zespołu Szkół Zbigniewem Grzechowskim uroczystych obchodów 70-lecia Zespołu Szkół w Mogilnie połączonych ze zjazdem absolwentów i okolicznościowym balem,
ufundowanie nowego sztandaru szkoły,
– wydanie obszernej monografii szkoły pt. „Zespół Szkół w Mogilnie 1946-2016. Dawniej i dziś”,
– wydanie okolicznościowego albumu pt. „Zespół Szkół w Mogilnie. Pamięć cenniejsza niż złoto”,
– ufundowanie statuetek i stypendiów wyróżniającym się uczniom i absolwentom Zespołu Szkół,
– współorganizacja zjazdów klasowych absolwentów Zespołu Szkół w Mogilnie,
– organizowanie cyklicznych spotkań z absolwentami, obecnymi uczniami oraz mieszkańcami Mogilna w ramach tzw. Święta Absolwenta i Sympatyka Zespołu Szkół w Mogilnie.


Większość inicjatyw udało się też zorganizować w związku z udziałem Stowarzyszenia w konkursach na pozyskanie środków na realizację zadania publicznego i były one współfinansowane ze środków finansowych Starostwa Powiatowego w Mogilnie. Inicjatywy te wspierały również lokalne zakłady pracy, firmy absolwentów, a także darczyńcy prywatni. Pozyskane środki to ponad 10 tysięcy złotych.


Obecnie Stowarzyszenie przygotowuje się do realizacji przedsięwzięcia „Lubię wracać tu. Wspomnienia absolwentów o Zespole Szkół w Mogilnie słowem malowane”. Głównym celem realizacji zadania jest przypomnienie uczniom, absolwentom oraz mieszkańcom regionu historii szkoły i pokazanie jak ważną rolę szkoła pełniła i pełni w życiu lokalnej społeczności. Służyć temu ma utrwalenie niezapomnianych chwil w dowolnej formie literackiej wspomnień absolwentów od początku istnienia szkoły po czasy obecne. Wytwory absolwentów uwiecznione zostaną w formie prezentacji i filmiku. Wspomnienia zostaną odczytane przez samych absolwentów bądź uczniów Zespołu Szkół w Mogilnie i udostępnione również online.


Wspomnienia planowane są w formie konkursu literackiego według następujących kategorii: kategoria I – absolwenci 1-9 lat po ukończeniu szkoły, kategoria II – absolwenci 10-19 lat po ukończeniu szkoły, kategoria III – absolwenci 20-29 lat po ukończeniu szkoły, kategoria IV – absolwenci 30 lat i więcej po ukończeniu szkoły.


Ze względu na obecną sytuację pandemiczną konkurs odbywać się będzie online oraz w tradycyjnej formie korespondencyjnej.

(Jarosław Gębala)

Może ci się spodobać również Więcej od autora

Komentarze

Ładowanie...