Co piąty SMS w sieci pochodzi od maszyny

Co piąty SMS w sieci to tzw. SMS profesjonalny, czyli wiadomość wysłana przez maszynę, stanowiąca np. powiadomienie o wykonaniu przelewu, autoryzację wejścia na stronę internetową, powiadomienie marketingowe czy alert RCB – wynika z analiz Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Jak zauważono w informacji UKE na temat „Rynku usług SMS A2P w Polsce”, SMS-y (od ang. short message service) wraz z rozwojem komunikatorów internetowych tracą na popularności jako sposób komunikacji pomiędzy prywatnymi osobami, ale coraz większą popularnością zaczynają się cieszyć wiadomości SMS A2P (ang. application-to-person), nazywane niekiedy SMS-ami aplikacyjnymi korporacyjnymi lub profesjonalnymi. Chodzi np. o powiadomienia o wykonaniu przelewu, autoryzację wejścia na stronę internetową, automatyczne potwierdzenia rezerwacji czy powiadomienia marketingowe, także alerty RCB.

Według UKE na rynku SMS A2P funkcjonują dwa rodzaje przedsiębiorców: operatorzy telekomunikacyjni posiadający sieć telekomunikacyjną i dostęp do swoich klientów oraz podmioty (integratorzy) świadczące usługę SMS A2P w swoim imieniu lub działający na zlecenie innych podmiotów, np. przedsiębiorców zainteresowanych reklamą swoich produktów, banków wysyłających powiadomienia o dokonanych transakcjach oraz innych podmiotów, które chcą w prosty sposób dotrzeć do szerokiej rzeszy klientów. W informacji Urzędu zwrócono uwagę, że operatorzy telekomunikacyjni mogą nie tylko oferować integratorom dostęp do swojej sieci, ale też sami świadczyć usługi SMS A2P.

UKE wskazał, że aby poznać lepiej ten rynek przeprowadzono badanie wśród przedsiębiorców świadczących tego rodzaju usługi, tj. integratorów oraz operatorów infrastrukturalnych telefonii ruchomej (MNO).

Z badania wynika, że SMS A2P stanowią coraz większy udział w łącznej liczbie wysłanych SMS w sieciach MNO. W 2016 r. średni udział SMS A2P wysłanych w kraju w ogólnej liczbie SMS wysłanych przez MNO w kraju wyniósł 6,4 proc., natomiast już w 2020 r. wskaźnik ten osiągnął poziom 19,7 proc., czyli stanowił jedną piątą.

Według raportu UKE coraz większą rolę na tym rynku w Polsce odgrywają integratorzy. Łączna liczba wiadomości aplikacyjnych wysłanych przez nich wyniosła w 2020 r. niemal 3,8 mld sztuk. Przychody integratorów w 2020 r. wyniosły około 239,7 mln zł.

Jak wskazał Urząd, rynek SMS A2P staje się coraz bardziej dochodowym rynkiem dla czterech działających w Polsce operatorów. Łączna liczba wysłanych SMS A2P w sieciach MNO w 2020 r. wyniosła prawie 7,5 mld sztuk, skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (ang. CAGR – compound annual growth rate) dla wolumenu SMS A2P w latach 2016-2020 wyniósł 23,9 proc. Dla porównania, ten sam wskaźnik dla liczby wysłanych SMS w kraju w sieciach MNO wyniósł -5,3 proc.

Również przychody MNO z usług SMS A2P z roku na rok systematycznie rosną. W 2020 r. łączne przychody czterech MNO z tytułu świadczenia tych usług wyniosły około 337,3 mln zł.

UKE przeprowadził także w 2020 r. badania konsumenckie dotyczące SMS A2P. Wynika z nich, że prawie połowa respondentów (48 proc.) spotkała się z usługą automatycznych powiadomień. Przeważająca większość badanych odnosiła się pozytywnie (38 proc.) lub raczej pozytywnie (50 proc.) do tego rodzaju komunikacji. Zapytani o tego typu powiadomienia, respondenci najczęściej spotkali się z wiadomościami wysyłanymi ze strony operatora (82 proc.), alertami RCB (67 proc.), powiadomieniami pocztowymi i kurierskimi (63 proc.), potwierdzeniami finansowymi (51 proc.), informacjami marketingowymi (45 proc.), potwierdzeniami realizacji usług (41 proc.) oraz materiałami promocyjnymi (33 proc.) i informacyjnymi (28 proc.). (PAP)

autorka: Małgorzata Werner-Woś

mww/ mmu/

Komentarze
Ładowanie...