Ministerstwo Zdrowia opublikowano strategię walki z COVID-19 w piątej fali pandemii

Na stronach Ministerstwa Zdrowia opublikowano w piątek strategię walki z COVID-19, opracowaną na piątą falę pandemii.

W dokumencie zapisano, że to, co obecnie jest priorytetem – a co w dużej mierze wynika ze specyfiki przebiegu zakażenia odmianą omikron, jaką jest szybszy rozwój choroby – to przede wszystkim: wzmacnianie i promowanie znaczenia szczepień ochronnych; zwiększenie dostępności testów na COVID-19; wdrażanie rozwiązań wzmacniających opiekę ambulatoryjną, czyli przeznaczoną dla pacjentów we wczesnym stadium choroby lub po przebytej chorobie, których leczenie nie wymaga hospitalizacji. Wśród priorytetów jest także zwiększanie bazy dla leczenia szpitalnego.

Aktualne – jak podkreślono – pozostają zasady zachowania dystansu społecznego, stosowania dezynfekcji i noszenia maseczek w przestrzeniach zamkniętych. Zastosowanie, jak dodano, będą miały również rozwiązania wprowadzone na jesieni 2020 r., które sprawdziły się w poprzednich falach.

W strategii podano, że szacowane możliwości diagnostyczne laboratoriów covidowych wynoszą ponad 192 tys. testów na dobę oraz, że działają 322 laboratoria covidowe.

W dokumencie napisano, że procedowane jest włączenie aptek do testowania w kierunku covid (testy antygenowe) oraz przyjęcie testów antygenowych jako podstawy do diagnostyki w perspektywie potencjalnego znacznego wzrostu liczby zakażeń w ciągu doby. W strategii oceniono, że poprzez dywersyfikację możliwych miejsc testowania, proces wykrywania zakażeń powinien zostać znacząco usprawniony. Ministerstwo Zdrowia przekazało w piątek, że minionej doby wykonano ponad 135,3 tys. testów na obecność SARS-CoV-2, w tym 44,9 tys. antygenowych.

W strategii podano, że zgodnie ze stanem z 13 stycznia 2022 r. w kraju działają 653 punkty wymazowe. Dodatkowo, działa 146 zespołów wymazowych wyjazdowych, wykonujących wymaz w miejscu zamieszkania pacjenta.

W dokumencie zaakcentowano, że osiągnięcie jak najwyższego poziomu zaszczepienia społeczeństwa polskiego (ok. 75-80 proc.) jest niezbędne z punktu widzenia bezpieczeństwa epidemicznego.

Szczepienia przeciwko COVID-19 są obecnie najskuteczniejszym narzędziem walki z pandemią – podkreślono w strategii walki z tą chorobą.

Liczba obecnie aktywnych punktów szczepień przeciwko covid to 8420. Województwa z najmniejszą liczbą osób zaszczepionych to: podkarpackie – 41,73 proc., podlaskie – 46,64 proc., lubelskie – 49,19 proc. Województwa z największą liczbą osób zaszczepionych to: mazowieckie – 61,54 proc., wielkopolskie – 59,84 proc. i pomorskie – 58,40 proc.

W strategii wskazano, że liczba przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19 miejsc w szpitalach jest zmieniana zależnie od sytuacji epidemicznej. W opublikowanej w piątek strategii walki z COVID-19 na piątą falę pandemii wskazano, że są plany zwiększania tej infrastruktury. W dokumencie napisano, że zidentyfikowany potencjał pozwala na przyjęcie scenariusza zakładającego w pierwszym etapie zwiększenie bazy łóżek covidowych do 40 tys., a w drugim etapie zwiększenie tej bazy do 60 tys.

„Brany jest także pod uwagę scenariusz przewidujący utworzenie w każdym województwie jednego szpitala jednoimiennego (na bazie szpitala powiatowego) oraz wyznaczenie miejsc dla pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2 z lekkim przebiegiem choroby, ale wymagających tlenoterapii w infrastrukturze sanatoriów” – wskazano w strategii.

Podano w niej, że w razie wyczerpania powyższych rozwiązań hospitalizacja pacjentów z podejrzeniem zakażenia i zakażonych wirusem SARS-CoV-2 odbywać się będzie w każdym szpitalu niezależnie od poziomu i profilu.

Oceniono, że ze względu na mniejszą wyszczepialność wśród dzieci zwiększone jest ryzyko wzrostu zakażenia w grupach młodszych. W dokumencie zapewniono, że aktualnie dostęp do leczenia w grupach młodszych nie jest zagrożony. Jeżeli skala hospitalizacji będzie się zwiększać, podejmowane będą odpowiednie działania mające na celu zwiększanie bazy łóżek.

W strategii zaznaczono, że do chwili obecnej, nie wydano rekomendacji o czasowym wstrzymaniu realizacji świadczeń planowych, co nie powinno wpływać na wydłużenie czasów oczekiwania na realizację świadczeń w warunkach szpitalnych. Zawarto jednak zastrzeżenie, że nie jest wykluczone, iż przy znacznych wzroście zakażeń i zwiększonej hospitalizacji takie rekomendacje zostaną wydane.

W dokumencie podano, że pobrano 23 mln unijnych certyfikatów covidowych, w tym 21,53 mln po pełnym szczepieniu, 759,27 tys. (ozdrowieńcy), 746,35 tys. (negatywny test PCR).

W strategii podano m.in., że łączna liczba lekarzy i lekarzy dentystów wykonujących zawód w Polsce to 185 286, to ponad 18 tys. osób więcej niż w 2015 r. To potencjał kadrowy do wykorzystania przy zwalczaniu epidemii i jej skutków – napisano. Przedstawione w strategii dane Naczelnej Izby Lekarskiej to stan z 31.12.2021 r.

Limit przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym został zwiększony w stosunku do 2015 r. o ponad 2800 miejsc i obecnie wynosi łącznie 10 381 miejsc (limit na rok akademicki 2021/2022). Jednocześnie zwiększyła się liczba uczelni prowadzących kształcenie z 14 w 2015 r. do 22 w 2021 r. (w tym 10 kształci też na kierunku lekarsko– dentystycznym). Obecnie w każdym województwie jest przynajmniej jeden ośrodek akademicki prowadzący kształcenie przyszłych lekarzy, co istotnie przekłada się na dostępność studiów i faktyczne koszty kształcenia – czytamy w strategii MZ.

W Krajowym Programie Odbudowy przewidziane zostało ponad 700 mln euro dla uczelni publicznych prowadzących kształcenie na kierunkach medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem kierunków lekarskiego i pielęgniarskiego.

W strategii podano ponadto m.in., że w systemie PulsoCare zarejestrowano 930 tys. pacjentów, a ponad 30 proc. sukcesywnie przekazuje pomiary. Pacjenci włączeni do PulsoCare mogą przesyłać wyniki za pośrednictwem strony internetowej, infolinii i aplikacji mobilnej. Dzięki PulsoCare pacjent jest nadzorowany przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

W dokumencie zapewniono, że mając na uwadze zwiększone zapotrzebowanie podmiotów leczniczych – z powodu rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 -rząd prowadzi działania w celu zapewnienia odpowiedniej dostępności sprzętu, infrastruktury i wyrobów medycznych oraz środków ochrony indywidualnej i środków do dezynfekcji. Resort zaznacza też, że w celu zabezpieczenia pacjentów leczonych z powodu Covid-19 Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych dokonuje zakupów potrzebnych produktów leczniczych.

MZ podało również, że stale monitorowana jest dostępność tlenu. Podkreślono, że na każde obniżenie rezerwy podmiot szpitalny reaguje na bieżąco i kontaktuje się z dostawcą tlenu w celu natychmiastowej dostawy. W każdym województwie utworzono banki tlenu, które stanowią rezerwę na wypadek konieczności uzupełnienia niedoborów tlenu w szpitalach.

W strategii oceniono, że „na chwilę obecną sytuacja w zakresie dostępności tlenu medycznego wydaje się być stabilna”, jednak w celu minimalizacji ryzyka jego braku istnieje możliwość wprowadzenia określonych rozwiązań – m.in. dystrybucji tlenu ciekłego (m.in. wykorzystanie cystern będących w posiadaniu Polfy Tarchomin), dystrybucję butli oraz możliwość wydania, na wniosek wytwórców tlenu medycznego, decyzji umożliwiających wytwarzanie tlenu medycznego na instalacjach przeznaczonych do wytwarzania technicznego.

W strategii wskazano również m.in., że izolatoria działają w każdym województwie poza woj. łódzkim, w tym w dwóch województwach (mazowieckie, podkarpackie) umowy podpisano na dwa izolatoria (pozostałe po jednym). (PAP)

autorzy: Katarzyna Lechowicz-Dyl, Agata Zbieg

ktl/ agz/ mhr/

Komentarze
Ładowanie...